Page 24 - demo ksiazki
P. 24

ZBIGNIeW MOrSZTyN                     CZUjNy

               Niechaj ci poduszka w tę noc nie smakuje,
               We łzach i kochaniu nie śpi, kto miłuje;

               żołnierz sławę traci,  Gnuśniejąc w pokoju
               Noc najlepiej płaci    W Kupidowym boju,
               W cieniu cię ukryją   Utarczki miłości,
               Pobudkę lubości     Same gwiazdy biją,


               Sam się o wygodę gnojek nie frasuje,
               We łzach i wzdychaniu nie śpi, kto miłuje.

               Czujno strzeż Wenery, bo to pani płocha,
               Ucieczeć jak uśniesz, nie drzymie, kto kocha;

               Kto śpi, w niepamięci      Godzien umrzeć wiecznej,
               U tej, której chęci,         życzył sobie wdzięcznej;
               Kto na przysmak waży,     Nie zaśpi godziny,
               Kto wzgardzą pierzyny,     Z tym Wenus na straży.

               Kto nie cale dośpi, miękcej sobie ściele;
               Kto kocha, ten gruszki nie zaśpi w popiele.
 ‑26‑                     ‑27‑
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29