Page 25 - demo ksiazki
P. 25

WACŁAW POTOCKI                MIŁOŚć MIŁOŚć rODZI

              Niechaj nikt guseł, niechaj nikt czarów nie szuka,
              Fraszka i egzorcyzmy! jest na miłość sztuka,
              jest fortel! Choć odmienna, choć tak barzo płocha,
              Kto pragnie być kochanym, niechaj sam wprzód kocha.
              A że częstokroć serce językowi przeczy,
              Niechaj kocha nie w słowiech, ale w samej rzeczy.                KWeSTIA MŁODej żONy

               Pytała jedna pani młodego doktora,
               Kiedy by się obłapiać, z rana czy z wieczora.
               Doktor niewiele myśląc na to pani powie:
               „Wieczorna miłość rozkosz, a poranna zdrowie”.
               Pani na to: „Oboje chcę ja mieć na pieczy,
               Bo i rozkosz, i zdrowie są to dobre rzeczy”.                       ‑28‑                                             ‑29‑
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30