Page 21 - demo ksiazki
P. 21

Darmo się na twą gładkość, przedtem duży
                Na serce moje rynsztunek, tak sadzisz.
                Strój twój, frasunek, gładkość i pieszczoty –
                Wszytko to za nic; cnoty-m ja chciał, cnoty.


                Szaloną miłość, troskę, afekt ślepy
                rozrzutne twoje uleczyły chęci
                Serca mi więcej nie skrwawią oszczepy
                Miłości ani kłopot w głowę wleci;
                I jeślim czynił przez niebieskie sklepy
                Przysięgę: chować twe łaski w pamięci,
                Teraz ci klątwą wyrzekam się drugą
                I nieprzyjaciel chcę być – byłem sługą.                    MILCZeNIe


                Goreje ogień nieznośnej miłości,
                Najgłębsze w popiół spalił we mnie kości;
                Pałam, a nie śmiem, chociaż czuję kata
                I świece w boku, wołać: gore! rata!
                A też ten ogień tak jest utajony
                jako ów, który przenoszą piorony,
                Który przez dachy przepadszy znikomie,
                Nieznacznie szkodzi w niewiadomym domie;
                A jako etna tak olbrzyma dusi,
                że z lekka w górę rzygać ogniem musi,
                Tak ja, ujęty strachem i baczeniem,
                Niewytrzymanym jęczę pod milczeniem.
                Przecię ten zapał, chociaż jest w trzymaniu,
                To we łzach, to się pokaże w wzdychaniu,
                I chociaż wnętrzny pożar bojaźń toczy,
                Przecię go i twarz wyznawa, i oczy;
                Tak się więc ogień, w ścisłym gmachu skryty,
                Gwałtem przez okna dobywa i szczyty.                  NA WeSTChNIeNIe

                Ilekroć na mię moja dziewka cicha
                Ukradkiem pojrzy, zarazem i wzdycha;
                Skąd ten wiatr ogień, co się mnie z jej trzyma
                Wzroku, w śmiertelny pożar mi rozdyma.


                       ‑24‑                                             ‑25‑
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26