Page 23 - demo ksiazki
P. 23

jAN GAWIŃSKI                    DO jeDNej

                jak ziemia kwiatki rozliczne wydaje,
                Tak z ciebie idą piękne obyczaje:
                Uroda, statek, wstyd, panieńskie cnoty
                W tobie sprzężone są w łańcuszek złoty.
                Któżkolwiek przyjdzie, ktokolwiek przyjedzie,
                Lub go twa piękność, lub cnota uwiedzie.                    DO hANNy

               róża się w swojej purpurze rumieni,
               rozmaryn pięknie wszystek się zieleni,
               Lilia nad śnieg i mleko bieleje,
               A fijołeczek w swej się barwie śmieje:
               Lecz gdy cię, hanno pośród ciebie mają,
               Wszystkie przed tobą kwiatki się wstydają.                       ‑26‑                                             ‑27‑
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28