Page 12 - Demo_książki
P. 12

Książki na nagrody szkolne • Bajki, baśnie, legendy, mity                                                    Książki na nagrody szkolne • Bajki, baśnie, legendy, mity


                   KLASYKA DLA SMYKA                    Wydawca: IBIS                          BAJKI Z MORAŁEM                   Wydawca: IBIS
     To seria pięknie ilustrowanych książek dla najmłodszych czytelników. W każdej książce można znaleźć  Oprawa: twarda Na kartkach Bajek z morałem znajdują się: Wilk i siedem koźlątek, Trzy małe świnki oraz Piękna i Bestia. To po- Oprawa: twarda
     teksty znanych baśni lub opowieści. Duża czcionka zachęca dzieci do samodzielnego czytania.             uczające opowieści, których lektura zawsze jest miłym spędzaniem wolnego czasu, co więcej każda z bajek zosta-
                                               Objętość: 32 strony       ła opatrzona rymowanym morałem, który niesie ponadczasowe przesłanie. Całość dopełniają barwne ilustracje.  Objętość: 48 stron
               NOWOŚć                             Format:  B5           Dwie wersje okładki.                                 Format:  B5


                                                                    NOWOŚć


                     https://ksiegar-                                                  https://ksiegar-
        https://ksiegar-     nia-tuliszkow.pl/                                   https://ksiegar-
        nia-tuliszkow.      pl/p/Klasyka-dla-                                   nia-tuliszkow.pl/      nia-tuliszkow.
                                                                               pl/pl/p/Baj-
        pl/pl/p/Klasy-      smyka.-Krolewna-                                    pl/p/Bajki-z-mo-       ki-z-moralem-
        ka-dla-smyka.-      Sniezka-Tomcio-                                    ralem-niebieska-
        Bambi-Piekna-       Paluszek/38660                                     okladka-           zielona-okladka-
        i-Bestia/38662                                                  wyd.-2/38661  8,90     wyd.-1/23598 8,90
                9,90                                                     6 90           5  90
                5 90                                                   -22%            -34%


             -40%                                                             * do wyczerpania zapasów
                                                                                                        MĄDRE BAJKI
                 JUŻ CZYTAM PO ANGIELSKU                 Wydawca: IBIS                                                 Zbiór Mądrych bajek to krótkie
     Już czytam po angielsku to książki dla dzieci, które pomogą im w nauce języka angielskiego. Dziec- Oprawa: miękka                                      opowieści o sympatycznych zwie-
     ko czyta tekst po angielsku, a potem może przeczytać ten sam tekst po polsku. Na marginesie za- ze skrzydełkami                                        rzątkach, które z pewnością polubi
     mieszczono słówka z tekstu, które mogą sprawiać trudność, dodatkowo na końcu każdej z książek             https://ksie-                              każde dziecko. To zabawne, ale za-
     znajdują się ćwiczenia do wykonania nawiązujące do przeczytanej opowieści oraz słowniczek trud- Objętość: 32 strony garnia-tu-                               razem pouczające historyjki o trosce
     niejszych wyrazów z tekstu. Książki z tej serii zostały zaprojektowane z myślą o różnych poziomach  Format: A5    liszkow.pl/                               o innych, przyjaźni i radzeniu sobie
     trudności – level 1, level 2 i level 3.                           7,90           pl/p/Madre-                               w trudnych sytuacjach.
                                                   4 90                                              14,90   Wydawca: IBIS
                                                                bajki/38104
             NOWOŚć                                                                                      90   Oprawa: twarda
                                                 -38%                                                 8
                                                                                                  -40%      Objętość: 32 strony
     https://ksiegar-       https://ksiegar-                                                                              Format: A4–
     nia-tuliszkow.        nia-tuliszkow.                                                 Zawiera: Aladyn i cudowna lampa,  Zawiera: Roszpunka, Wilk i siedem  Zawiera: Heidi, Nowe szaty cesa-
     pl/pl/p/Juz-czy-       pl/pl/p/Juz-czy-                                                Tomcio Paluszek, Wilk i siedem  koźlątek, Flecista z Hameln, Księ- rza, Przygody Robin Hooda, Sło-
     tam-po-angiel-        tam-po-an-                                                   koźlątek, Złotowłosa i trzy niedź- ga dżungli, Muzykanci z Bremy,  wik, Brzydkie Kaczątko, Kopciu-
     sku.-Ksiega-         gielsku.-Robin-                                                 wiadki, Bambi, Trzy małe świnki. Pinokio.      szek.
     dzungli/31337        Hood/31338

                                                                  https://ksie-      https://ksie-         https://ksie-    https://ksiegar-
                                                                  garnia-tulisz-      garnia-tulisz-         garnia-tu-     nia-tuliszkow.pl/
                                              Bajki polsko-angielskie to        kow.pl/pl/p/       kow.pl/pl/p/          liszkow.pl/     pl/p/Bajki-klasyczne-
                                                                                                        .-Heidi-Nowe-sza-
                                              książka przeznaczona dla         Najpiekniej-       Wielka-ksiega-         pl/p/Ba-
                                              dzieci. Jej lektura będzie nie      sze-bajki-kla-      basni%2C-il.-M.-        snie/2459      ty-cesarza-Przygody-
                                              tylko przyjemnością, ale też       syczne/2482       Gielzecka/24404                  Robin-Hooda-Slowik-
                                              ciekawą metodą nauki ję-                                               Brzydkie-Kaczatko-
                                              zyka angielskiego. W publi-                                             Kopciuszek-NI/2460
        https://ksiegar-                              kacji zamieszczono teksty
        nia-tuliszkow.                               znanych i popularnych bajek
        pl/pl/p/Bajki-                               w dwóch wersjach języko-               -37%           -30%            -30%          -34%
        polsko-angiel-                               wych – angielskiej i polskiej.
        skie/22809                                                  Zawiera: Słowik, Królowa Śniegu, Mała Syrenka, Calinecz-                 29,90  18,90
                                              Wydawca: IBIS          ka, Dzikie Łabędzie, Kopciuszek, Kot w butach, Ośla skór- Najpiękniejsze bajki klasyczne, tw., 224 str., A4-
                                                               ka, Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia, Królewna Śnież- Wielka księga baśni, tw., 96 str., A4- 19,90 13,90
               16,90                            Oprawa: twarda          ka, Stoliczku, nakryj się!, Dziewczynka z zapałkami, Dzielny               19,90  13,90
               9 90                            Objętość: 48 stron        Pasterka i Kominiarczyk, Księżniczka na ziarnku grochu,  Baśnie, tw., 96 str., A4-   14,90  9,90
                                                               ołowiany żołnierzyk, Latający kufer, Nowe szaty cesarza,
                                                                                      Bajki klasyczne, tw., 96 str., B5
                                                               Śpiąca Królewna, Tomcio Paluszek, Muzykanci z Bremy.
                                                  A4–
                                              Format:
             -41%
  10                                                                                                                11
                                      www.ksiegarnia-tuliszkow.pl                  www.ksiegarnia-tuliszkow.pl
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17