Page 8 - Demo_książki
P. 8

Książki na nagrody szkolne • Poradniki, dobre wychowanie, savoir-vivre • Poezja dziecięca                                          Książki na nagrody szkolne • Poezja dziecięca


     Dobre maniery bez tajemnic to siedem zabawnych, a zarazem pouczających komiksowych historyjek. Komiksowa forma z pew-
     nością zainteresuje młodych czytelników.                                                                                  NOWOŚć
     Ekologia bez tajemnic to zabawny i pouczający komiks o przygodach Helenki i Jerzyka, śledząc ich perypetie dzieci dowiedzą się,
     co same mogą zrobić, aby żyć w zgodzie z naturą i nie szkodzić środowisku.                      https://ksiegar-
                                                                nia-tuliszkow.
     Poradnik kulturalnego dzieciaka to pozycja obowiązkowa nie tylko dla każdego małego urwisa. Dzięki zabawnym, rymowanym  pl/pl/p/Gro-                            12,90    Wydawca: IBIS
     wierszykom dzieci poznają zasady savoir-vivre’u, dowiedzą się, jak należy zachowywać się w windzie, na ulicy, w bibliotece, na szkol- sz-do-grosza                       90   Oprawa: twarda
     nym korytarzu czy idąc do kogoś w gości.                                       ...-Wierszyki-o-                            7
     Poradnik młodego ekologa to prawdziwa skarbnica wiedzy. Można się z niego dowiedzieć, jak należy postępować, by żyć w zgodzie  ekonomii/38653                      -39%      Objętość: 48 stron
     z przyrodą. Jak oszczędzać energię i wodę, jak zachować się w lesie – odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w tej książce.                                 Format: B5

                                             BESTSELLER                                                Grosz do grosza… to zbiór rymowanych wier-
                                                                                                  szyków o ekonomii. W tej książce w poetyckiej
                                                                                                  formie przedstawiono często skomplikowane
                                                                                                  dla dzieci treści związane m.in. z ekonomią,
                                                                                                  podatkami, domowym budżetem, produk-
                                                                                                  cją pieniędzy, oszczędzaniem. Całość wzboga-
      https://ksie-                                                                                      cają kolorowe, korespondujące z tekstami ilu-
      garnia-tulisz-       https://ksiegar-     https://ksie-       https://ksiegar-                                            stracje.
      kow.pl/pl/p/        nia-tuliszkow.      garnia-tulisz-      nia-tuliszkow.                                             Z dużej chmury mały deszcz… to zbiór rymo-
      Dobre-manie-        pl/pl/p/Ekolo-      kow.pl/pl/p/Po-      pl/pl/p/Porad-                                             wanych wierszyków o pogodzie. W tej książce
      ry-bez-tajem-        gia-bez-tajem-      radnik-kultural-     nik-mlodego-            https://ksiegar-                          w poetyckiej formie przedstawiono treści do-
      nic/22873          nic/22874         nego-dziecia-       ekologa/24500            nia-tuliszkow.                           tyczące pogody i klimatu, pór roku i tego, jak
                                                                                                  zmienia się przyroda, globalnego ocieplenia,
                                 ka/24205
               16,90                     18,90          15,90          pl/pl/p/Z-duzej-                          dzieci poznają też cechy charakterystyczne dla
                                                                chmury-maly-
                9 90                    10   90         10  90         deszcz...-Wierszyki-                        różnych stref klimatycznych oraz wyjątkowe
                                                                                                  zjawiska pogodowe. Całość wzbogacają kolo-
                                                                o-pogodzie-i-
                                                                                                  rowe, korespondujące z tekstami ilustracje.
             -41%                     -42%           -31%             klimacie/38654
    • DOBRE MANIERY BEZ    Wydawca: IBIS      PORADNIKI           Wydawca: IBIS
     TAJEMNIC         Oprawa:  twarda     • Kulturalnego dzieciaka   Oprawa:  twarda                                             BESTSELLER
    • EKOLOGIA BEZ                    • Młodego ekologa
     TAJEMNIC         Objętość: 32 strony                  Objętość: 48 stron        INNE TYTUŁY W SERII:
                  Format:  A4–                      Format:  A4+           A to Polska właśnie… to zbiór rymowanych wierszyków o Polsce.
                                                               Dzięki tej książce młodzi czytelnicy wybiorą się w wierszowaną podróż       https://ksiegar-
                         POECI DLA DZIECI                              po różnych regionach naszego kraju – Mazowszu, Wielkopolsce,            nia-tuliszkow.pl/
                                                               Małopolsce, Śląsku, Podhalu, Kaszubach, Podlasiu. W publikacji  https://ksiegar- pl/p/Wszystkie-
     Cykl to wybór wierszy dla najmłodszych popularnych, współczesnych autorów literatury dziecięcej. Prezentowane wiersze odzwiercie- w poetyckiej formie przedstawione zostały zabytki, słynne miejsca,  nia-tuliszkow. drogi-prowadza-
     dlają świat dziecięcych wyobrażeń, a każdy z utworów został opatrzony barwnymi ilustracjami.             kultura i tradycje poszczególnych regionów, a także sławni artyści czy  pl/pl/p/A-to- do...-Wierszyki-
                                                               naukowcy. Całość wzbogacają kolorowe, korespondujące z tekstami  Polska-wlasnie...-
                                                               ilustracje.                      Wierszyki-         o-krajach-
                      https://ksiegar-                   https://ksie-         Wszystkie drogi prowadzą do… to zbiór zabawnych, rymowanych  o-naszej-      swiata/2605
     https://ksiegar-         nia-tuliszkow.pl/                                 wierszyków o różnych krajach świata.          ojczyznie/24403 9,90          8,90
     nia-tuliszkow.  https://ksiegar- pl/p/Poeci-dla- https://ksiegar- https://ksie-  garnia-tulisz-        Dzięki tej książce młodzi czytelnicy wybiorą się w podróż po niemal
     pl/pl/p/Poeci-  nia-tuliszkow.  dzieci.-Co-piszczy- nia-tuliszkow. garnia-tulisz- kow.pl/pl/p/         wszystkich kontynentach, poznają nieco historii, kultury, zwyczajów,  6 90          5  90
     dla-dzieci.-   pl/pl/p/Poeci-  w-trawie-i-inne- pl/pl/p/Poeci-  kow.pl/pl/p/   Poeci-dla-dzieci.-      a także narodowe potrawy, miejsca, które są wizytówką różnych krajów
     Kaluzysci-i-inne- dla-dzieci.-Idzie- wiersze/1270 dla-dzieci.-Tyci- Poeci-dla-dzie- Czarodziejskie-       i osoby z nimi związane… Całość dopełniają zabawne ilustracje. -30%           -34%
     wiersze/1269   niebo-i-inne-           Kosmici-i-inne-  ci.-Ziarenka-  podworko-i-inne-
             wiersze/1267                     maku/2305    wiersze/2403
                               wiersze/1268                          CZARNO NA BIAŁYM* ZŁOTA JEDENASTKA** PSOCINIEC*       NI PIES, NI WYDRA, CZYLI O WYRAŻENIACh,
          -36%       -53%       -53%       -53%       -37%       -37%       M. Brykczyński    P. Beręsewicz      J. Papuzińska   KTóRE POKAZUJĄ JĘZYK***
                                                                                              M. Brykczyński
    POECI DLA DZIECI
                                                                           https://ksie-             https://ksiegar-
     Kałużyści i inne wiersze, D. Wawiłow, 96 stron       24,90  15,90 Wydawca: IBIS                https://ksie-    garnia-tulisz-   https://ksie-   nia-tuliszkow.pl/
     Idzie niebo i inne wiersze, E. Szelburg-Zarembina, 44 strony 18,90 8,90 Oprawa:  twarda               garnia-tulisz-   kow.pl/pl/p/    garnia-tu-     pl/p/Ni-pies%2C-   Wydawca: Literatura
                                                                 kow.pl/pl/p/    Zlota-jede-     liszkow.pl/    ni-wydra%2C-
     Co piszczy w trawie i inne wiersze, J. Kulmowa, 56 stron  18,90   8,90 Format:  B5                 Czarno-na- 24,90  nastka/5959     pl/p/Psoci- 24,90 czyli-o-  24,90   Oprawa: twarda
                                                                               26,90
                                                                 bialym/5972               niec/5929     wyrazeniach%2C-
                                                                                                    7
     Tyci kosmici i inne wiersze, N. Usenko, 80 stron      18,90   8,90                            4  90        8 90        6  90  ktore-pokazuja- 90  Objętość: 32 strony*,
                                                                                                              80 stron**,
     Ziarenka maku, J. Ratajczak, il. E. Krygowska-Butlewska, 48 stron  18,90 8,90                                                  jezyk/6008           56 stron***
                                                                   -80%        -67%         -72%         -68%
     Czarodziejskie podwórko, D. Gellner, il. A. Żelewska, 64 strony 18,90 11,90                                                              Format: B5
  6                                                                                                                 7
                                      www.ksiegarnia-tuliszkow.pl                  www.ksiegarnia-tuliszkow.pl
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13