Page 15 - Demo_książki
P. 15

Książki na nagrody szkolne • Bajki, baśnie, legendy, mity Książki na nagrody szkolne • Bajki, baśnie, legendy, mity


 SKARBNICA NAJPIĘKNIEJSZYCh LEGEND Wydawca: IBIS   BAŚNIE
 To barwnie ilustrowana publikacja zawierająca teksty najpopularniejszych polskich legend. Historie zawar- Oprawa: twarda Książki zawierają opowieści z całego świata, które zainteresują każdego czytelnika. Ponadto tekstom towarzyszą piękne,
 te w tej książce to opowieści, które od wieków znane są wielu pokoleniom Polaków i wiążą się z różnymi  kolorowe ilustracje.
 regionami naszego kraju. Książka zawiera: Białą damę, Poznańskie koziołki, Złotą kaczkę, Warszawską sy- Objętość: 64 strony
 renkę, Warsa i Sawę, Królową Bałtyku. Dwie wersje okładki. Format: A4–  • Baśnie Europy *
 NOWOŚć                                   • Baśnie świata *
                                      • Baśnie i legendy polskie **


        https://ksie-   https://ksie-    https://ksiegar-
                            nia-tuliszkow.
 https://ksiegar- https://ksiegar- garnia-tulisz- garnia-tulisz- pl/pl/p/Ba-
                 kow.pl/pl/p/
 nia-tuliszkow.pl/ nia-tuliszkow.pl/ kow.pl/pl/p/ Basnie-swia- snie-i-legendy- 24,90 Wydawca: IBIS
 pl/p/Skarbnica- pl/p/Skarbnica- Basnie-Euro- ta/38100 polskie/23469          Oprawa: twarda
 najpiekniejszych- najpiekniejszych- py/38101                11  90
 legend-granatowa- legend-niebieska-                           Objętość: 112 stron*,
 okladka- okladka-                             -52%          108 stron**
 wyd.-1/23669 wyd.-2/38658                                Format: B5
 14,90
 14,90
 9 90 10 90               NAJPIĘKNIEJSZE MITY GRECKIE

 -34%  Seria Najpiękniejsze mity greckie to sfabularyzowane wersje greckich mitów. Dzięki tej serii młodzi czytelnicy poznają histo-
     rie greckich bogów, herosów, ulubieńców mieszkańców Olimpu, ale też i z pozoru zwykłych ludzi. Każda z mitycznych opowie-
 -27%  ści została zilustrowana przez Aleksandra Jasińskiego.
 * do wyczerpania zapasów
 LEGENDY                                       MITY GRECKIE
 • Legendy wielkopolskie                              • historia Prometeusza
 • Legendy krakowskie https://ksiegar- https://ksiegar-              • historia Syzyfa
 https://ksie- https://ksie- https://ksie- https://ksie- • Legendy pomorskie nia-tuliszkow.pl/ https://ksie- https://ksiegar- • historia Dedala i Ikara
 garnia-tulisz- garnia-tulisz- garnia-tulisz- garnia-tulisz- • Legendy warszawskie pl/p/Najpiekniej- nia-tuliszkow. garnia-tulisz- nia-tuliszkow. • 12 prac heraklesa
 kow.pl/pl/p/ kow.pl/pl/p/ kow.pl/pl/p/ kow.pl/pl/p/ sze-mity-grec- pl/pl/p/Naj- pl/pl/p/Najpiek-
 Legendy-wiel- Legendy-kra- Legendy-po- Legendy-war- kie-historia-Pro- piekniejsze-mi- kow.pl/pl/p/ niejsze-mity-
 kopolskie/2428 kowskie/22750 morskie/2430 szawskie/2427 3,90 Wydawca: IBIS meteusza/2470 ty-greckie-histo- Najpiekniejsze- greckie-12-prac-
             ria-Syzyfa/2469
                      mity-greckie-
                                         3,90
 3 00 Oprawa: miękka           historia-Dedala-i-  Heraklesa/2466 3 00   Wydawca: IBIS
                      Ikara/2468
                                              Oprawa:
                                                   miękka
 -23% Objętość: 16 stron                                 Objętość: 16 stron
 Format: A4–
                                      -23%
 LEGENDY POLSKIE                                      Format: A4–
 • Bazyliszek MITY GRECKIE DLA DZIECI                  MITY GRECKIE
 • Książę Popiel Zawiera: Narodziny Olbrzymów, Dzieciństwo  Zawiera m.in.: Mit o Arachne i Atenie, Mit  Zawiera: Mit o Prometeuszu, Mit o Syzyfie, Mit
 https://ksiegarnia- https://ksiegar- https://ksiegar- • Złota Kaczka Zeusa, Atak Gigantów, Odwaga Zeusa, Pusz- o Apollo i Dafne, Apollo i Marsjasz, Mit o Afrody- o Demeter i Korze, Mit o Dedalu i Ikarze, Mit
 tuliszkow.pl/pl/p/ nia-tuliszkow.pl/ nia-tuliszkow.pl/ ka Pandory, Świat pod wodą, Cud na cypryjskiej  cie i Adonisie, Mit o Erosie i Psyche, Mit o Deda- o Tezeuszu i Ariadnie, Mit o Orfeuszu i Eurydy-
 Legendy-polskie.- pl/p/Legendy- pl/p/Legendy- Wydawca: Fakt plaży, Siła miłości, Dobre uczynki nimfy, Przy- lu i Ikarze, Mit o Syzyfie, Mit o królu Midasie, Mit ce, 12 prac Heraklesa.
 Bazyliszek- polskie.-Ksiaze- polskie.-Zlota- 11,99 bycie Narcyza, Porwanie Kory, Lot Ikara, Nić  o Narcyzie, Mit o Pigmalionie i Galatei, Mit o Or-
 ksiazka- Popiel-ksiazka- kaczka-ksiazka- Oprawa: miękka +  Ariadny, Wyprawa po złote runo. feuszu i Eurydyce.
 słuchowisko
 sluchowisko-na- sluchowisko-na- sluchowisko-na- 3 00 na CD
 CD/1037 CD/1038 CD/1036
 -75% Objętość: 32 strony                           https://ksiegar-
 Format: B5 https://ksie-                           nia-tuliszkow.pl/
 WĘDRóWKI PO POLSCE  BAŚń O DWUNASTU MIESIĄCACh  garnia-tulisz- https://ksie- pl/p/Mity-grec-
                                        kie.-Kanon-lektur-
                        garnia-tulisz-
      kow.pl/pl/p/
 Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ: Mity-grec-                        ilustrowana-
 https://ksiegar- • Wielkopolska, Mazowsze,  5,90 16,90 kow.pl/pl/p/ 19,90           10,94
 nia-tuliszkow.pl/ https://ksiegarnia- kie-dla-dzie- Mity-grec-       lektura/2369
 pl/p/Wedrowki- tuliszkow.pl/pl/p/ Śląsk** 3 90 ci/24572 10 90 kie/2269 13 90         4 90
 po-Polsce-z- • Pomorze, Kaszuby, Pojezierza,  https://ksie-
 basnia-i-legenda- Wedrowki-po-Polsce- Podlasie* garnia-tulisz-
 Wielkopolska%2C- z-basnia-i-legenda- kow.pl/pl/p/ -34% -36% -30%              -55%
 Mazowsze%2C- Pomorze%2C-
 Slask/1183 Basn-o-dwunastu-
 Kaszuby%2C- 18,90 Wydawca: IBIS miesiacach/34403 Wydawca: IBIS Wydawca: IBIS Wydawca: IBIS
 Pojezierza%2C-                                       Wydawca: IBIS
 11
 Podlasie/1179 90 Oprawa: twarda Oprawa: miękka Oprawa: twarda Oprawa: twarda    Oprawa: miękka
 Objętość: 56 stron*, 64 strony** Objętość: 16 stron Objętość: 56 stron Objętość: 140 stron Objętość: 56 stron
 -37%
 Format: A4– Format: A4- Format: A4–         Format:  B5           Format: B5
 12                                                       13
 www.ksiegarnia-tuliszkow.pl www.ksiegarnia-tuliszkow.pl
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20