Page 7 - Demo_książki
P. 7

Książki na nagrody szkolne • Elementarze


 SPIS TREŚCI Elementarze to książki dla dzieci, które poznają alfabet i uczą się pisać  ELEMENTARZE Wydawca: IBIS
                                 • ortograficzny*
     pierwsze litery oraz tych starszych – rozpoczynających naukę w szkole
     podstawowej. Publikacje pomogą poznać wszystkie litery alfabetu i opanować • czytamy  Oprawa: twarda
     nie zawsze łatwe zasady ortograficzne. Książki zawierają piękne, kolorowe  metodą  Objętość: 120 stron*, 104 strony**
     ilustracje, co z pewnością zachęci młodego czytelnika do rozwiązywania zadań.  sylabową** Format: A4–
 KSIĄŻKI NA NAGRODY SZKOLNE 5           Dyktando rz/ż


                       1. Przeczytaj uważnie tekst i wpisz w puste miejsca „rz” lub „ż”.  Ćwiczenia  NOWOŚć
                           Jesienny park    1. Do poniższych wyrazów dopisz takie, w których „rz” wymienia się na „r”.
 Elementarze ..............................................................................................................................................................................5 Na początku w eśnia w parku jest jeszcze zielono,  wierzyć, bo .....................................  trzy, bo .....................................
                       kwitną ró ne kwiaty. Przechodnie mogą podziwiać  narciarz, bo ....................................  pasterz, bo .....................................
 Poradniki, dobre wychowanie, savoir-vivre ........................................................................................................................6 https://ksie- ró e, ółte i f ioletowe chryzantemy, które czują się  dobrze, bo .....................................   piekarz, bo ..................................... krówka
 Poezja dziecięca ........................................................................................................................................................................6 garnia-tulisz- dob e nawet w niskiej temperatu e. Później b ozy za- murarz, bo .....................................  harcerz, bo .....................................
      kow.pl/pl/p/Ele-         czynają ółknąć, wie by gubią liście, pod dębami  morze, bo .....................................   temperaturze, bo .................................
 Bajki, baśnie, legendy, mity ....................................................................................................................................................8
      mentarz-or-           le ą ołędzie, którymi chętnie ywią się wiewiórki.  2. Uzupełnij poniższe zdania. Pamiętaj, aby użyć takich wyrazów, które uzasadnią pisownię
                                      wyrazów wyróżnionych.
 Beletrystyka dla klas I–III ..................................................................................................................................................... 14 tograficzny/38659 Ja ębina ma doj ałe czerwone owoce, które w zimie  Murarz wybudował nowy dom, a mnie bardzo podobał się sprzęt
                       będą słu yć za po ywienie wielu pot ebującym  .......................................... .
 Beletrystyka dla klas IV–VIII ............................................................................................................................................... 20
                       i zgłodniałym zwie ętom. Nie słychać ju śpiewu  Na górskich łąkach pasterz wypasa owce, .......................................... życie nie
 Beletrystyka dla młodzieży ................................................................................................................................................. 23 ptaków, p ed zbli ającą się zimą odleciały na połu- jest proste.
                                     Alicja nie może się doczekać, kiedy pojedzie nad morze,
 Poezja i aforyzmy .................................................................................................................................................................. 25 dnie. Ucichło b ęczenie much, p estały p eszkadzać  ona uwielbia .......................................... klimat.
                       komary. W jesiennym parku p ewa ają kolory zło- Kacper dopiero od miesiąca jest harcerzem, ale już nie może się
 Ilustrowane słowniki ............................................................................................................................................................ 26 ta, czerwieni i brązu. Wiele osób p ychodzi tu, aby  doczekać, kiedy pojedzie na swój pierwszy .......................................... obóz.
 Popularnonaukowe dla dzieci ............................................................................................................................................. 28 cieszyć się pięknem przyrody i odetchnąć chłodnym,  Michał marzy, aby zostać narciarzem, w tym roku tata kupił mu
                                     kombinezon .......................................... .
 Popularnonaukowe i albumy dla młodzieży ..................................................................................................................... 33 23,90 14 świe ym powiet em. 15
                14   90
 KSIĄŻKI NA KIERMASZ 44   -38%         Ó ó     Ó ó                    lew
                               Ó ó
                                Ó ó

 Książki wielkanocne ............................................................................................................................................................. 44 https://ksiegar- ó-s-e-m-k-a ó-s-e-m-k-a
                              ó-s-e-m-k-a
 Kolorowanki i książeczki edukacyjne ................................................................................................................................ 45 nia-tuliszkow. ó-sem-ka ó-s-e-m-k-a
                              ó-sem-ka
                              ó-sem-ka
                               ó-sem-ka
 Pomoce naukowe dla dzieci i młodzieży ........................................................................................................................... 51 pl/pl/p/Ele- ót ód ór óg ół só mó ró gó
 Notatniki ................................................................................................................................................................................. 53 mentarz-czyta- bór wóz lód róg król
      my-metoda-sy-
      labowa/38655            ró-ża o-gró-dek bób mój
 LEKTURY SZKOLNE 54           o-gó-rek ró-ża            Przepisz w odpowiednie miejsca
                        To o-gró-dek, a w nim bób.
                                         w tabeli poniższe wyrazy.
                         Tam jest król i ró-ża.
                                        bacówka, guma, kulka, góry, ogórek,
                                        ul, jaskółka, ósemka, buty, usta
                                       WYRAZY Z „U” WYRAZY Z „Ó”   wilk
 Oferta lekturowa dla klas I–III ............................................................................................................................................ 57 ró-ża To jest gó-ra.
                         o-gó-rek ró
                         o-gó-rek ró-ża-ża
                            o-gó-rek
 Oferta lekturowa dla klas IV–VI .......................................................................................................................................... 58 48 o-gó-rek ró-ża To jest gó-ra. 49
 Oferta lekturowa dla klas VII–VIII ...................................................................................................................................... 60
 Oferta lekturowa dla szkół ponadpodstawowych .......................................................................................................... 62
                                 To jest gó-ra.-ra. Elementarz ortograficzny to książka dla dzieci
                                  To jest gó
                                  To jest gó-ra. rozpoczynających naukę w szkole podstawowej.
                                     Publikacja pomoże uczniom w opanowaniu nie zawsze
                                MIĘKKA  łatwych zasad ortograficznych. Każdy rozdział zawiera
                                     zestaw dyktand oraz ćwiczeń.
                               16,90
      https://ksie-                        Elementarz matematyczny to książka dla dzieci
      garnia-tulisz-       https://ksiegar-   9 90   rozpoczynających naukę matematyki. Książka zawiera
                                     kilkanaście działów, rozpoczynając od orientacji
      kow.pl/pl/p/        nia-tuliszkow.          w przestrzeni, następnie dziecko poznaje cyfry i liczby,
      Elementarz-or-       pl/pl/p/Ele-   -41%      uczy się dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić;
      tograficzny/2496      mentarz-mate-          oprawa twarda i miękka.
                    matyczny/2441     TWARDA
             16,90                21,90          Wydawca: IBIS
             9 90               13   90         Oprawa:  miękka i twarda


           -41%                -37%             Objętość: 120 stron
                                            Format:  A4–
              MIĘKKA
 4                                                        5
 www.ksiegarnia-tuliszkow.pl www.ksiegarnia-tuliszkow.pl
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12