Page 10 - Demo_książki
P. 10

Książki na nagrody szkolne • Poezja dziecięca • Bajki, baśnie, legendy, mity                                           Książki na nagrody szkolne • Bajki, baśnie, legendy, mity

                        KLASYCY DLA DZIECI
    Ponadczasowe utwory najbardziej kultowych polskich poetów dziecięcych wszech czasów. Wzbogacone o bajkowe, roz- MIĘKKA                    KLASYKA BAŚNI
    wijające wyobraźnię ilustracje.  Klasycy dla dzieci:                      5,90         W serii Klasyka baśni prezentowane są ponadczasowe baśnie i bajki dla dzieci. To opowieści, do których chętnie się wraca.
                                                               Fascynujące baśniowe historie wzbogacają piękne, nastrojowe, pobudzające wyobraźnię ilustracje.
                      • Małpa w kąpieli i inne wiersze*               90
     https://ksie-           • Kto ty jesteś i inne wiersze**              3
     garnia-tulisz-          Wydawca: IBIS        https://ksiegar- https://ksiegar-                                                    NOWOŚć
                                    nia-tuliszkow.pl/
     kow.pl/pl/p/                          pl/p/Klasycy-dla- nia-tuliszkow. -50%        https://ksiegar-  https://ksie-
     Brzechwa-             Oprawa:  twarda i miękka  dzieci.-Malpa- pl/pl/p/Klasycy- TWARDA        nia-tuliszkow.   garnia-tulisz-
     dzieciom/2398           Objętość: 80 stron*, 32 strony** w-kapieli-i-inne- dla-dzieci.-Kto-       pl/pl/p/Klasyka-  kow.pl/pl/p/
                                    wiersze/2378  ty-jestes-i-inne- 9,90         basni.-Brzydkie-  Klasyka-basni.-
                      Format:  B5                                              Kopciuszek/38656                       3,80
                                  15,90        wiersze/23015  5  90         Kaczatko/38657
     25,90      22,90     Wydawca: IBIS       7 90                                                                    2 29
     16   90   14   90    Oprawa:  twarda                      -50%                                                  -40%
                    Objętość:
                         96 stron
   -35%      -35%        Format:  B5      -50%              ABECADŁO.
                                               Wierszyki o literkach
                                     Wydawca: IBIS                                                  Pod jednym z liści łopianu pani kaczka postanowiła uwić sobie gniazd- KLASYKA BAŚNI
                                                                                             ko. Siedziała już tutaj kilka dni, czekając narodzin swych dzieci, ukrytych  • Brzydkie Kaczątko
                                                                                             w twardych skorupkach i już powoli zaczynała się niecierpliwić.
                                                                                              Nagle z jaj zaczęły wykluwać się malutkie kaczuszki.
                                     Oprawa: miękka                                                 to jest właśnie cały świat? – pytały maluchy. • Kopciuszek
                                                                                              – Pip, pip! – radośnie oznajmiały swoje przyjście na świat. – Mamo, czy
                                                                                              – Ach nie, drogie dzieci. To tylko część wspaniałego świata – spokojnie  • Nowe szaty cesarza
                                                                                             odpowiadała im matka.
                                                                                              Prawie wszystkie skorupki zdążyły już pęknąć, jednak z jednego jajka na-
             https://ksiegar- https://ksie-  https://ksie- Objętość: 32 strony  https://ksie-        https://ksie-     https://ksie-            dal nie wykluło się pisklę. Było ono największe i matka-kaczka zaczęła się
     https://ksie-                                     garnia-tulisz-        garnia-tulisz-     garnia-tulisz-            już denerwować.    • Słowik
                                                                                              – To indycze jajo. Sama kiedyś takie wysiedziałam – rzekła, przechodzą-
                                                                                             ca obok, stara kaczka. – Lepiej niech pani zostawi je w spokoju i zajmie się
     garnia-tulisz- nia-tuliszkow. garnia-tulisz-  garnia-tulisz- Format: A4-     kow.pl/pl/p/         kow.pl/pl/p/      kow.pl/pl/p/             swoimi nowo narodzonymi dziećmi.
     kow.pl/pl/p/  pl/pl/p/Samo-  kow.pl/pl/p/   kow.pl/pl/p/             Abecadlo.-          Klasyka-basni.-    Klasyka-basni.-                  2,90   Wydawca: IBIS
             chwala-i-inne-
                     Slon-Trabal-
     Kaczka-Dzi-  wiersze/2400  ski-i-inne-    Rzepka-i-inne-            Wierszyki-o-         Nowe-szaty-      Slowik/2443                         Oprawa:  miękka
     waczka-i-inne-                  wiersze/2410             literkach/20897       cesarza/2444                               2  00
     wiersze/2399          wiersze/2402                                                                               Objętość: 16 stron
          10,90               8,90          Wydawca: Fakt      9,99                                            -31%      Format:  B5
          6 90               5 90          Oprawa: miękka     3 90                               2                 3
       -37%               -34%             Objętość: 64 strony -61%                           Baśniowa biblioteczka to seria          6,99
                                           A5
                                       Format:
                                                                               bogato ilustrowanych książek dla         3  00
     Niezwykły sklep pana Piotra to urocza seria czterech książeczek dla dzieci, każda z nich to osobna opowiastka z morałem. Ciekawa treść oraz wspa- https://ksiegar- https://ksiegar- dzieci z tekstami znanych i popular-
     niałe ilustracje sprawiają, że tym książkom po prostu nie można się oprzeć!   NIEZWYKŁY SKLEP           nia-tuliszkow.pl/ nia-tuliszkow.pl/ nych baśni.       https://ksie- -57%
                                   NOWOŚć         PANA PIOTRA            pl/p/Basniowa- pl/p/Basniowa-     Wydawca: IBIS    garnia-tulisz-    Wydawca: EGMONT
                                                               biblioteczka.-
                                                                                              kow.pl/pl/p/
               https://ksiegar-                    • Pomyłkowa kangurka          Flecista-z-   biblioteczka.- 3,90  Oprawa:  miękka   Chwyc-bajeczke-    Oprawa: miękka
                                                                       Muzykanci-z-
               nia-tuliszkow.pl/           https://ksiegar- • Strasznie śmierdzący smok      Hameln-DUZE-          3 00             My-little-pony.-
     https://ksiegar-  pl/p/Niezwykly-  https://ksie-            • Moje przedziwne zwierzaki       LITERY/2458   Bremy-DUZE-       Objętość: 16 stron  Pewnego-razu-w-    Objętość: 24 strony
     nia-tuliszkow.pl/  sklep-Pana-    garnia-tulisz-   nia-tuliszkow.pl/ • Chcę mieć jednorożca!                LITERY/2457 -23%    Format:  A4-     Appleloosie/1006   Format: B5
     pl/p/Niezwykly-   Piotra.-Strasznie- kow.pl/pl/p/    pl/p/Niezwykly-
     sklep-Pana-Pio-   smierdzacy-    Niezwykly-sklep-  sklep-Pana-       Wydawca: Rudy Kot                                            4,90    Wydawca: IBIS
                                  Piotra.-Chce-miec-
     tra.-Pomylkowa-   smok/7653     Pana-Piotra.-    jednorozca/7650 7,90
     kangurka/7651             Moje-przedziwne-               Oprawa: miękka                                     https://ksiegar- 3  00   Oprawa: miękka
                        zwierzaki/7652           1 90   Objętość: 24 strony       https://ksiegar- https://ksiegar- https://ksiegar-  nia-tuliszkow.pl/      Objętość: 16 stron
                                                                                 nia-tuliszkow.
                                                                        nia-tuliszkow.
                                                               nia-tuliszkow.
                                       -76%      Format: B5           pl/pl/p/Czytam-  pl/pl/p/Czytam-  pl/pl/p/Czytam-  pl/p/Czytam-i-n- -39%    Format: A4–
                                                                                 i-naklejam.-
                                                               i-naklejam.-   i-naklejam.-             aklejam.-Dzielny- CZYTAM I NAKLEJAM
                                                               Nowe-szaty-    Spiaca-      Muzykanci-z-    olowiany-    • Nowe szaty cesarza
       BAJKI O KONIKACh NA DOBRANOC                      MOJA BAJECZKA              cesarza/2462   Krolewna/2461   Bremy/2463     zolnierzyk/2464 • Śpiąca Królewna
                               https://ksiegar- https://ksiegar- • Auta. Bujdy na resorach
                                     nia-tuliszkow.pl/
              Bajki o konikach na dobranoc to książka  nia-tuliszkow.pl/pl/p/ pl/p/Moja-bajecz- • Auta 2                                       • Muzykanci z Bremy
                               Moja-bajeczka.-Auta.-
              dla dzieci, która szczególnie przypadnie do  Bujdy-na-resorach- ka.-Auta-2/919                                              • Dzielny ołowiany żołnierzyk
                               czerwona/944
              gustu młodym miłośnikom koni. Głównymi          • Klinika     3,99
              bohaterami jest trójka rodzeństwa,             dla pluszaków
       https://ksiegar- dzieci uwielbiają odwiedzać wujostwo         • Jej Wysokość  1 00         Wydawca: IBIS     4,90
       nia-tuliszkow. posiadające stadninę koni. W stadninie          Zosia                 Oprawa: miękka      90
       pl/pl/p/Bajki- żaden dzień nie jest taki sam i czeka tam na                                       3     https://ksiegar-          https://ksiegar- https://ksiegar-
       o-konikach-na- dzieci mnóstwo przygód i atrakcji.                  -75%            Objętość: 16 stron        nia-tuliszkow.  https://ksiegar- nia-tuliszkow.pl/ nia-tuliszkow.
       dobranoc/1040       Wydawca: Fakt    https://ksiegarnia-tu- https://ksiegar- Wydawca: Egmont    Format: A4–    -20%      pl/pl/p/Czytam-  nia-tuliszkow.pl/ pl/p/Czytam- pl/pl/p/Czytam-
                                     nia-tuliszkow.pl/pl/p/
               9,99             ja-bajeczka.-Klinika- Moja-bajeczka.-Jej-           CZYTAM PO POLSKU I ANGIELSKU     po-polsku-i-   pl/p/Czytam-   po-polsku-i-  po-polsku-i-
                              liszkow.pl/pl/p/Mo-
                                     wysokosc-Zosia/924
                                                                                          po-polsku-i-
                              dla-pluszakow/945
                                                                                 angielsku.-
               3  90  Oprawa:  miękka                   Oprawa: miękka        • Alicja w Krainie Czarów      Alicja-w-Krainie- angielsku.-   angielsku.-   angielsku.-
                                                                                                  Roszpunka/31343
                                                                                                          Jas-i-lodyga-
                         64 strony
                                                   16 stron
                    Objętość:
                                               Objętość:
                                                                                          Czerwony-
                                                              • Czerwony Kapturek
             -61%     Format:  A5                     Format: B5          • Roszpunka             Czarow/33152   Kapturek/31408          fasoli/31409
                                                              • Jaś i łodyga fasoli
  8                                                                                                                 9
                                      www.ksiegarnia-tuliszkow.pl                  www.ksiegarnia-tuliszkow.pl
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15