Page 9 - Demo_książki
P. 9

Książki na nagrody szkolne • Poradniki, dobre wychowanie, savoir-vivre • Poezja dziecięca Książki na nagrody szkolne • Poezja dziecięca


 Dobre maniery bez tajemnic to siedem zabawnych, a zarazem pouczających komiksowych historyjek. Komiksowa forma z pew-
 nością zainteresuje młodych czytelników.                            NOWOŚć
 Ekologia bez tajemnic to zabawny i pouczający komiks o przygodach Helenki i Jerzyka, śledząc ich perypetie dzieci dowiedzą się,
 co same mogą zrobić, aby żyć w zgodzie z naturą i nie szkodzić środowisku. https://ksiegar-
     nia-tuliszkow.
 Poradnik kulturalnego dzieciaka to pozycja obowiązkowa nie tylko dla każdego małego urwisa. Dzięki zabawnym, rymowanym  pl/pl/p/Gro- 12,90 Wydawca: IBIS
 wierszykom dzieci poznają zasady savoir-vivre’u, dowiedzą się, jak należy zachowywać się w windzie, na ulicy, w bibliotece, na szkol- sz-do-grosza 90 Oprawa: twarda
 nym korytarzu czy idąc do kogoś w gości.  ...-Wierszyki-o-           7
 Poradnik młodego ekologa to prawdziwa skarbnica wiedzy. Można się z niego dowiedzieć, jak należy postępować, by żyć w zgodzie  ekonomii/38653 -39% Objętość: 48 stron
 z przyrodą. Jak oszczędzać energię i wodę, jak zachować się w lesie – odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w tej książce.  Format: B5

 BESTSELLER                                  Grosz do grosza… to zbiór rymowanych wier-
                                       szyków o ekonomii. W tej książce w poetyckiej
                                       formie przedstawiono często skomplikowane
                                       dla dzieci treści związane m.in. z ekonomią,
                                       podatkami, domowym budżetem, produk-
                                       cją pieniędzy, oszczędzaniem. Całość wzboga-
 https://ksie-                                cają kolorowe, korespondujące z tekstami ilu-
 garnia-tulisz- https://ksiegar- https://ksie- https://ksiegar-      stracje.
 kow.pl/pl/p/ nia-tuliszkow. garnia-tulisz- nia-tuliszkow.         Z dużej chmury mały deszcz… to zbiór rymo-
 Dobre-manie- pl/pl/p/Ekolo- kow.pl/pl/p/Po- pl/pl/p/Porad-        wanych wierszyków o pogodzie. W tej książce
 ry-bez-tajem- gia-bez-tajem- radnik-kultural- nik-mlodego- https://ksiegar- w poetyckiej formie przedstawiono treści do-
 nic/22873 nic/22874 nego-dziecia- ekologa/24500 nia-tuliszkow.      tyczące pogody i klimatu, pór roku i tego, jak
                                       zmienia się przyroda, globalnego ocieplenia,
 ka/24205
 16,90 18,90 15,90 pl/pl/p/Z-duzej-                    dzieci poznają też cechy charakterystyczne dla
     chmury-maly-
 9 90 10 90 10 90 deszcz...-Wierszyki-                   różnych stref klimatycznych oraz wyjątkowe
                                       zjawiska pogodowe. Całość wzbogacają kolo-
     o-pogodzie-i-
                                       rowe, korespondujące z tekstami ilustracje.
 -41% -42% -31% klimacie/38654
 • DOBRE MANIERY BEZ  Wydawca: IBIS PORADNIKI Wydawca: IBIS
 TAJEMNIC Oprawa: twarda • Kulturalnego dzieciaka Oprawa: twarda     BESTSELLER
 • EKOLOGIA BEZ  • Młodego ekologa
 TAJEMNIC Objętość: 32 strony Objętość: 48 stron INNE TYTUŁY W SERII:
 Format: A4– Format: A4+ A to Polska właśnie… to zbiór rymowanych wierszyków o Polsce.
     Dzięki tej książce młodzi czytelnicy wybiorą się w wierszowaną podróż       https://ksiegar-
 POECI DLA DZIECI po różnych regionach naszego kraju – Mazowszu, Wielkopolsce,       nia-tuliszkow.pl/
     Małopolsce, Śląsku, Podhalu, Kaszubach, Podlasiu. W publikacji  https://ksiegar- pl/p/Wszystkie-
 Cykl to wybór wierszy dla najmłodszych popularnych, współczesnych autorów literatury dziecięcej. Prezentowane wiersze odzwiercie- w poetyckiej formie przedstawione zostały zabytki, słynne miejsca,  nia-tuliszkow. drogi-prowadza-
 dlają świat dziecięcych wyobrażeń, a każdy z utworów został opatrzony barwnymi ilustracjami. kultura i tradycje poszczególnych regionów, a także sławni artyści czy  pl/pl/p/A-to- do...-Wierszyki-
     naukowcy. Całość wzbogacają kolorowe, korespondujące z tekstami  Polska-wlasnie...-
     ilustracje.                      Wierszyki-         o-krajach-
 https://ksiegar- https://ksie- Wszystkie drogi prowadzą do… to zbiór zabawnych, rymowanych  o-naszej- swiata/2605
 https://ksiegar- nia-tuliszkow.pl/ wierszyków o różnych krajach świata.  ojczyznie/24403 9,90   8,90
 nia-tuliszkow. https://ksiegar- pl/p/Poeci-dla- https://ksiegar- https://ksie- garnia-tulisz- Dzięki tej książce młodzi czytelnicy wybiorą się w podróż po niemal
 pl/pl/p/Poeci- nia-tuliszkow. dzieci.-Co-piszczy- nia-tuliszkow. garnia-tulisz- kow.pl/pl/p/ wszystkich kontynentach, poznają nieco historii, kultury, zwyczajów,  6 90 5 90
 dla-dzieci.- pl/pl/p/Poeci- w-trawie-i-inne- pl/pl/p/Poeci- kow.pl/pl/p/ Poeci-dla-dzieci.- a także narodowe potrawy, miejsca, które są wizytówką różnych krajów
 Kaluzysci-i-inne- dla-dzieci.-Idzie- wiersze/1270 dla-dzieci.-Tyci- Poeci-dla-dzie- Czarodziejskie- i osoby z nimi związane… Całość dopełniają zabawne ilustracje. -30% -34%
 wiersze/1269 niebo-i-inne- Kosmici-i-inne- ci.-Ziarenka- podworko-i-inne-
 wiersze/1267 maku/2305 wiersze/2403
 wiersze/1268 CZARNO NA BIAŁYM* ZŁOTA JEDENASTKA** PSOCINIEC*    NI PIES, NI WYDRA, CZYLI O WYRAŻENIACh,
 -36% -53% -53% -53% -37% -37% M. Brykczyński  P. Beręsewicz J. Papuzińska KTóRE POKAZUJĄ JĘZYK***
                                    M. Brykczyński
 POECI DLA DZIECI
                https://ksie-             https://ksiegar-
 Kałużyści i inne wiersze, D. Wawiłow, 96 stron  24,90 15,90 Wydawca: IBIS https://ksie- garnia-tulisz- https://ksie- nia-tuliszkow.pl/
 Idzie niebo i inne wiersze, E. Szelburg-Zarembina, 44 strony 18,90 8,90 Oprawa: twarda garnia-tulisz- kow.pl/pl/p/ garnia-tu- pl/p/Ni-pies%2C- Wydawca: Literatura
      kow.pl/pl/p/    Zlota-jede-     liszkow.pl/    ni-wydra%2C-
 Co piszczy w trawie i inne wiersze, J. Kulmowa, 56 stron 18,90 8,90 Format: B5 Czarno-na- 24,90 nastka/5959 pl/p/Psoci- 24,90 czyli-o- 24,90 Oprawa: twarda
                     26,90
      bialym/5972               niec/5929     wyrazeniach%2C-
                                         7
 Tyci kosmici i inne wiersze, N. Usenko, 80 stron 18,90 8,90 4 90 8 90 6 90 ktore-pokazuja- 90 Objętość: 32 strony*,
                                                   80 stron**,
 Ziarenka maku, J. Ratajczak, il. E. Krygowska-Butlewska, 48 stron  18,90 8,90 jezyk/6008     56 stron***
        -80%         -67%        -72%         -68%
 Czarodziejskie podwórko, D. Gellner, il. A. Żelewska, 64 strony 18,90 11,90        Format: B5
 6                                                        7
 www.ksiegarnia-tuliszkow.pl www.ksiegarnia-tuliszkow.pl
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14