Page 13 - Demo_książki
P. 13

Książki na nagrody szkolne • Bajki, baśnie, legendy, mity Książki na nagrody szkolne • Bajki, baśnie, legendy, mity


 KLASYKA DLA SMYKA Wydawca: IBIS    BAJKI Z MORAŁEM                   Wydawca: IBIS
 To seria pięknie ilustrowanych książek dla najmłodszych czytelników. W każdej książce można znaleźć  Oprawa: twarda Na kartkach Bajek z morałem znajdują się: Wilk i siedem koźlątek, Trzy małe świnki oraz Piękna i Bestia. To po- Oprawa: twarda
 teksty znanych baśni lub opowieści. Duża czcionka zachęca dzieci do samodzielnego czytania.  uczające opowieści, których lektura zawsze jest miłym spędzaniem wolnego czasu, co więcej każda z bajek zosta-
 Objętość: 32 strony ła opatrzona rymowanym morałem, który niesie ponadczasowe przesłanie. Całość dopełniają barwne ilustracje.  Objętość: 48 stron
 NOWOŚć Format: B5 Dwie wersje okładki.                          Format:  B5


          NOWOŚć


 https://ksiegar-            https://ksiegar-
 https://ksiegar- nia-tuliszkow.pl/ https://ksiegar-
 nia-tuliszkow. pl/p/Klasyka-dla- nia-tuliszkow.pl/ nia-tuliszkow.
                    pl/pl/p/Baj-
 pl/pl/p/Klasy- smyka.-Krolewna- pl/p/Bajki-z-mo- ki-z-moralem-
 ka-dla-smyka.- Sniezka-Tomcio- ralem-niebieska-
 Bambi-Piekna- Paluszek/38660 okladka- zielona-okladka-
 i-Bestia/38662 wyd.-2/38661 8,90   wyd.-1/23598 8,90
 9,90          6  90           5 90
 5 90        -22%            -34%


 -40%               * do wyczerpania zapasów
                                             MĄDRE BAJKI
 JUŻ CZYTAM PO ANGIELSKU  Wydawca: IBIS                      Zbiór Mądrych bajek to krótkie
 Już czytam po angielsku to książki dla dzieci, które pomogą im w nauce języka angielskiego. Dziec- Oprawa: miękka  opowieści o sympatycznych zwie-
 ko czyta tekst po angielsku, a potem może przeczytać ten sam tekst po polsku. Na marginesie za- ze skrzydełkami rzątkach, które z pewnością polubi
 mieszczono słówka z tekstu, które mogą sprawiać trudność, dodatkowo na końcu każdej z książek  https://ksie- każde dziecko. To zabawne, ale za-
 znajdują się ćwiczenia do wykonania nawiązujące do przeczytanej opowieści oraz słowniczek trud- Objętość: 32 strony garnia-tu- razem pouczające historyjki o trosce
 niejszych wyrazów z tekstu. Książki z tej serii zostały zaprojektowane z myślą o różnych poziomach  Format: A5 liszkow.pl/ o innych, przyjaźni i radzeniu sobie
 trudności – level 1, level 2 i level 3.  7,90 pl/p/Madre-            w trudnych sytuacjach.
 4 90                                       14,90   Wydawca: IBIS
      bajki/38104
 NOWOŚć                                        90   Oprawa:  twarda
 -38%                                       8
                                       -40%      Objętość: 32 strony
 https://ksiegar- https://ksiegar-                             Format:  A4–
 nia-tuliszkow. nia-tuliszkow.  Zawiera: Aladyn i cudowna lampa,  Zawiera: Roszpunka, Wilk i siedem  Zawiera: Heidi, Nowe szaty cesa-
 pl/pl/p/Juz-czy- pl/pl/p/Juz-czy- Tomcio Paluszek, Wilk i siedem  koźlątek, Flecista z Hameln, Księ- rza, Przygody Robin Hooda, Sło-
 tam-po-angiel- tam-po-an-    koźlątek, Złotowłosa i trzy niedź- ga dżungli, Muzykanci z Bremy,  wik, Brzydkie Kaczątko, Kopciu-
 sku.-Ksiega- gielsku.-Robin-   wiadki, Bambi, Trzy małe świnki. Pinokio.      szek.
 dzungli/31337 Hood/31338

        https://ksie-      https://ksie-         https://ksie-    https://ksiegar-
        garnia-tulisz-      garnia-tulisz-         garnia-tu-     nia-tuliszkow.pl/
 Bajki polsko-angielskie to  kow.pl/pl/p/ kow.pl/pl/p/        liszkow.pl/     pl/p/Bajki-klasyczne-
                                              .-Heidi-Nowe-sza-
 książka przeznaczona dla  Najpiekniej- Wielka-ksiega-        pl/p/Ba-
 dzieci. Jej lektura będzie nie  sze-bajki-kla- basni%2C-il.-M.-   snie/2459      ty-cesarza-Przygody-
 tylko przyjemnością, ale też  syczne/2482 Gielzecka/24404                Robin-Hooda-Slowik-
 ciekawą metodą nauki ję-                                 Brzydkie-Kaczatko-
 zyka angielskiego. W publi-                                Kopciuszek-NI/2460
 https://ksiegar- kacji zamieszczono teksty
 nia-tuliszkow. znanych i popularnych bajek
 pl/pl/p/Bajki- w dwóch wersjach języko- -37%    -30%            -30%           -34%
 polsko-angiel- wych – angielskiej i polskiej.
 skie/22809 Zawiera: Słowik, Królowa Śniegu, Mała Syrenka, Calinecz-              29,90  18,90
 Wydawca: IBIS ka, Dzikie Łabędzie, Kopciuszek, Kot w butach, Ośla skór- Najpiękniejsze bajki klasyczne, tw., 224 str., A4-
     ka, Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia, Królewna Śnież- Wielka księga baśni, tw., 96 str., A4- 19,90 13,90
 16,90 Oprawa: twarda ka, Stoliczku, nakryj się!, Dziewczynka z zapałkami, Dzielny      19,90  13,90
 9 90 Objętość: 48 stron Pasterka i Kominiarczyk, Księżniczka na ziarnku grochu,  Baśnie, tw., 96 str., A4- 14,90 9,90
     ołowiany żołnierzyk, Latający kufer, Nowe szaty cesarza,
                            Bajki klasyczne, tw., 96 str., B5
     Śpiąca Królewna, Tomcio Paluszek, Muzykanci z Bremy.
 A4–
 Format:
 -41%
 10                                                       11
 www.ksiegarnia-tuliszkow.pl www.ksiegarnia-tuliszkow.pl
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18