Page 5 - demo ksiazki
P. 5

Test I


    Zadanie 6. (0–1)

   Jaką postać ma ułamek 32,(25) zaokrąglony do części tysięcznych? Wybierz właściwą odpowiedź spośród
   podanych.

    A.  32,252      B.  32,253      C.  32,2525      D.  32000    Zadanie 7. (0–1)
   Prostopadłościenny klocek o wymiarach 20 cm x 20 cm x 50 cm rozcięto na dwa mniejsze klocki. Pierwszy ma
   kształt sześcianu, a drugi prostopadłościanu.

   Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

    Objętość sześciennego klocka wynosi 8 dm .                            P  F
                        3
    Wymiary otrzymanego prostopadłościanu to 20 cm x 30 cm x 30 cm.                  P  F    Zadanie 8. (0–1)


   Wzór pozwalający obliczyć przyspieszenie ma postać       , gdzie a oznacza przyspieszenie, t to czas, V to
                                                       1
   prędkość początkowa, a V to prędkość końcowa.
                2
   Gdzie poprawnie przekształcono wzór na przyspieszenie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

    A.           B.  V = V + at   C.  V = V + at   D.
                  1  2         2  1

   Brudnopis:    6               TESTY ÓSMOKLASISTY - matematyka                                  TESTY ÓSMOKLASISTY - matematyka
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10