Page 4 - demo ksiazki
P. 4

Test I


    Zadanie 3. (0–1)

   Kamil wpisał do tabeli kilka liczb według pewnej reguły.


                    8   16  32

   Wyobraź sobie, że tabelę przedłużono do 20 pól.

   Która z liczb będzie znajdowała się w dwudziestym polu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

    A.  2 18       B.  2 20       C.  2 22       D.  2 23    Zadanie 4. (0–1)                                  600         n
   Proste równoległe m i n przecięto dwiema innymi prostymi,
   tworząc kąty. Miary niektórych z nich zaznaczono na rysunku.              α

   Jaką miarę ma kąt α? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
                                         1250
                                                        m
    A.  550        B.  600        C.  650        D.  700    Zadanie 5. (0–1)

   Na standardowym papierze w kratkę Asia narysowała linię łamaną, nie odrywając długopisu od kartki (jak na
   rysunku).

   0,5 cm
   Jaką długość ma ta linia? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.


    A.  7 cm       B.  14 cm       C.  (4 + 3  ) cm   D.  (3 +   ) cm

   Brudnopis: TESTY ÓSMOKLASISTY - matematyka TESTY ÓSMOKLASISTY - matematyka                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9