Page 9 - demo ksiazki
P. 9

Test I


    Zadanie 16. (0–2)

   Do przyozdobienia sali na bal użyto balonów w trzech kolorach – różowym, fioletowym i srebrnym – z każde-
   go rodzaju tyle samo. Podczas balu pękło 25% fioletowych, 10% różowych i 5% srebrnych balonów – razem 24
   balony.

   Ilu balonów użyto do dekoracji sali? Zapisz obliczenia.

    Zadanie 17. (0–2)

   Dany jest trójkąt ABC. Niektóre jego wymiary zostały podane na rysunku.
                          C


                               8 cm                     450           300
                    A                  B
   Oblicz długość boku AB. Zapisz obliczenia.

   10               TESTY ÓSMOKLASISTY - matematyka                                  TESTY ÓSMOKLASISTY - matematyka
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14