Page 6 - demo ksiazki
P. 6

Test I


    Zadanie 9. (0–1)

   W układzie współrzędnych zaznaczono cztery punkty będące wierzchołkami prostokąta BETA.

            y            Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród ozna-
                        czonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych li-
                        terami C i D.
         A       T
            1            Przekątna tego prostokąta ma długość A / B.
                        A. 4 cm        B.   cm
              1      x
                        Przekątne tego prostokąta przecinają się w punkcie C / D.
         B       E
                        C.           D. (–1, –1)    Zadanie 10. (0–1)

   Cukier rozpuszczono w wodzie w stosunku 3 : 5.
   Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.


    Cukier stanowi 60% całego roztworu.                                P  F
    W 400 g roztworu jest 150 g cukru.                                P  F


   Brudnopis:

 TESTY ÓSMOKLASISTY - matematyka TESTY ÓSMOKLASISTY - matematyka                       7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11