Page 3 - demo ksiazki
P. 3

Test I


    Zadanie 1. (0–1)

   Diagram przedstawia wyniki ze sprawdzianu z matematyki w pewnej dwudziestoosobowej klasie.


          40 %
                      35 %
          35 %
          30 %                 25 %
          25 %                        20 %
          20 %
          15 %   10 %
          10 %                                5 %      5 %
          5 %
          0 %
               cel      bdb      db      dst      dop      ndst

   Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

    Ocenę dobrą (db) dostało o 5 osób więcej niż ocenę dostateczną (dst).               P  F

    Średnia arytmetyczna ocen z tego sprawdzianu wyniosła 4,1.                    P  F    Zadanie 2. (0–1)

   Dane są dwie liczby:
   x = 2     oraz  y = 5

   Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spo-
   śród oznaczonych literami C i D.

   Suma liczb x i y wynosi A / B.       A. 7         B. 7

   Iloczyn liczb x i y wynosi C / D.     C. 30         D. 10

   Brudnopis:
    4               TESTY ÓSMOKLASISTY - matematyka                                  TESTY ÓSMOKLASISTY - matematyka
   1   2   3   4   5   6   7   8