Page 8 - demo ksiazki
P. 8

Test I


    Zadanie 13. (0–1)

   Na sprawdzianie z matematyki w jednym z zadań trzeba było obliczyć pola narysowanych wielokątów.
   Oto rozwiązanie Dawida:

         kwadrat      trójkąt prostokątny   trapez równoramienny      równoległobok
                                  4

                    4   3          4                2
                     5           4             2  2

   Pole którego wielokąta Dawid zapisał błędnie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

   A. kwadratu
   B. trójkąta prostokątnego
   C. trapezu równoramiennego
   D. równoległoboku    Zadanie 14. (0–1)

   Beata zapisała cztery równania a następnie poprawnie je rozwiązała.
    I.           II.          III.          IV.


    –3(x + 2) = 12                         4(x + 1) – 2(2 – x) = 0   6x = 1

   Okazało się, że wśród nich są dwa, których rozwiązania są liczbami przeciwnymi.
   Wskaże je. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

    A.  I i IV      B.  I i II      C.  II i IV      D.  II i III    Zadanie 15. (0–1)
   Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
   Nieprawdą jest, że:

   A. ostrosłup pięciokątny ma 6 ścian
   B. czworościan ma 8 krawędzi
   C. ostrosłup, który ma 7 ścian, ma 12 krawędzi
   D. graniastosłup sześciokątny ma o 5 wierzchołków więcej niż ostrosłup sześciokątny


   Brudnopis:
 TESTY ÓSMOKLASISTY - matematyka TESTY ÓSMOKLASISTY - matematyka                       9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13