Page 1 - demo ksiazki
P. 1

romeo
        lustrowana klasyka

 Ilustracje:
 Jarosław Drążek

 Korekta:
 Paulina Łabędzka                      William

 Skład:
 Natalia Woźniak I julIa               Shakespeare

 Opracowanie graficzne okładki:
 Magdalena Ałtunin

 Wszystkie prawa zastrzeżone.
 Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana
 lub przedrukowywana bez pisemnej zgody Wydawnictwa.

 ISBN 978-83-65952-94-3


 This edition © copyright by Books Sp. z o.o. Sp. k. Poznań 2018

                         Wydawnictwo IBIS
   1   2   3   4   5   6