Page 6 - demo ksiazki
P. 6

GRZEGORZ

           Tym lepiej, że się liczysz do zwierząt; bo gdybyś się liczył do
           ryb, to byłbyś pewnie sztokfiszem . Weź no się za instrument ,
                         4
                                   5
           bo oto nadchodzi dwóch domowników Montekiego.
                          6
              Wchodzą Abraham i Baltazar .

                  SAMSON
          [30]    Mój miecz już dobyty: zaczep ich, ja stanę z tyłu.

                  GRZEGORZ

           Gwoli drapania?

                  SAMSON
           Nie bój się.


                  GRZEGORZ
           Ja bym się miał bać z twojej przyczyny!

                  SAMSON

           Miejmy prawo za sobą, niech oni zaczną.

                  GRZEGORZ

                   7
           Marsa im nastawię , przechodząc; niech go sobie, jak chcą,
           tłumaczą.

                  SAMSON
           Nie jak chcą, ale jak śmią. Ja im gębę wykrzywię; hańba im,
           jeśli to ścierpią.

     4 sztokfisz – dorsz
     5 instrument – miecz
     6 Abraham i Baltazar – służący Montekich
     7 Marsa im nastawię – spojrzę gniewnie (w oryg. chwycę kciuk w zęby”, co uchodziło wów-
     czas za gest obraźliwy)     ”
                    8
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11