Page 4 - demo ksiazki
P. 4

niedzielę, zakochałam się w psach. Jakże nie pokochać tak wspania-
    łego, mądrego i dzielnego stworzenia jak Lassie? Któż nie zachwycił-
    by się psem – jakimkolwiek psem – który ryzykuje własne życie, ra-
    tując cudze: czy to ludzkie czy zwierzęce? Kto nie rozpaczałby, gdy
    ten sam pies zmaga się z ludzkim okrucieństwem i boleśnie odczuwa
    na swoim grzbiecie uderzenia kija? Któż nie zachwyciłby się raz jesz-
    cze, gdy ten skrzywdzony przez ludzi pies znajduje w sobie odwagę,
    by mimo to jeszcze raz zaufać i pokochać człowieka?

     Własnego psa miałam dopiero w wieku 42 lat, a mając 48, zaczęłam
    pracę nad swoją pierwszą książką o psach, ale począwszy od Lassie,
    miałam wrażenie, że znam psy właściwie od zawsze. Mój pies, sadie,
    był bardzo łagodny i kochany tak, jak Lassie, ale muszę przyznać, że
    nie był ani trochę tak dzielny, jak ona. Jednak ta emocjonalna więź,
    jaką miałam z sadie, więź, którą długo wcześniej obudziły we mnie
    przygody Lassie, widoczna jest teraz w moich opowieściach.

     Lassie, wróć! to opowieść pełna momentów, w których czytelni-
    cy z wrażenia wstrzymują oddech, momentów ukazujących odwagę
    Lassie czy poczucie sprawiedliwości, które każe jej walczyć w obro-
    nie ledwo poznanego człowieka. Do mnie przemawia jednak o wie-
    le subtelniejszy obraz – obraz psa podążającego za głosem swojego
    serca. Serce miała waleczne, a instynkt wyczulony. Tak wyposażona,
    Lassie parła niestrudzenie na południe przez szkockie, górskie pasma,
    przedzierając się przez lasy i wrzosowiska, przemierzając tereny górzy-
    ste i równinne, pokonując rwące strumienie – uparcie do przodu, nie-
    zmiennie na południe. Do chłopca.
                             - Ann M. Martin

                     7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9