Page 7 - demo ksiazki
P. 7

Zwykle bywało tak, że gdy człowiek odchował wyjątkowo piękne-
    go psa, ten pewnego dnia przestawał być po prostu psem i stawał się
    czworonożnym stworzeniem o określonej wartości materialnej. Oczy-
    wiście nadal był to pies, ale teraz był też czymś więcej, a to dlatego, że
    mógł o nim usłyszeć jakiś bogacz albo mógł zostać wypatrzony przez
    uważnych handlarzy czy hodowców, którzy zechcą go kupić. Czło-
    wiek bogaty może kochać psa zupełnie tak samo, jak i biedny – tu nie
    różnią się między sobą niczym, ale tym, co ich różni, jest sposób, w jaki
    postrzegają pieniądze. Biedak rozmyśla, ile węgla i ile par butów bę-
    dzie potrzebował na zimę oraz ile jedzenia musi zapewnić swoim dzie-
    ciom, by chowały się zdrowo. potem idzie do domu i oznajmia:
     – Musiałem to zrobić, więc nie zamęczajcie mnie! Jeszcze będzie-
    my mieć innego psa i będziecie go kochać tak samo, jakżeście i tego
    kochali.

     W taki oto sposób wiele wspaniałych psów opuściło Greenall Brid-
    ge. Ale nie Lassie!
     Całe miasteczko wiedziało przecież, że nawet książę Rudling nie
    był w stanie kupić jej od sama Carraclough – ten sam książę, któ-
    ry mieszkał w swej wielkiej posiadłości niespełna dwa kilometry od
    miasteczka i który w swych hodowlach posiadał psy wielkiej urody.
     Książę usiłował kupić Lassie już od trzech lat, ale sam pozostawał
    nieugięty.
     – Niech Wasza Lordowska Mość nie podnosi już ceny – mawiał. –
    Chodzi o to, że ona nie jest na sprzedaż. Za żadną cenę.
     O tej sytuacji wiedziało całe miasteczko i to dlatego Lassie była dla
    nich tak wyjątkowa. Była symbolem pewnej dumy, której pieniądze
    nie były w stanie im odebrać.

     psy są jednak własnością ludzi, a ludziom los czasem daje się we
    znaki. I bywa czasem tak, że los przygniecie człowieka tak bardzo, że
    ten musi jednak pochylić głowę i schować dumę do kieszeni, by po-
    tem móc z niej wydobyć chleb dla swojej rodziny.

                    10
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12