Page 3 - demo ksiazki
P. 3

łym domku na przedmieściach niewielkiego Greenall Bridge, w pół-
    nocnej Anglii. Już z pierwszych stron książki dowiadujemy się, że
    praktycznie wszyscy mieszkańcy twierdzili zgodnie, że [Lassie] była
    najwspanialszym psem, jakiego kiedykolwiek widzieli, ale Lassie to
    oczywiście nie tylko piękna, bujna, trójkolorowa sierść i arystokra-
    tyczne wychowanie. Ma ona również wyczucie czasu (mieszkańcy
    Greenall Bridge utrzymują, że można według niej nastawiać zegarki)
    i bez względu na pogodę, punktualnie o czwartej pojawia się każde-
    go popołudnia przed szkołą Joego. Jest tam dokładnie w chwili, gdy
    przez szkolne drzwi wybiegają uczniowie i po chwili Joe wraz z Las-
    sie wracają razem do domu.
     Historia Lassie to opowieść o  lojalności, poświęceniu, odwadze
    i determinacji. Gdy ciężkie czasy zmuszają ojca Joego do sprzedania
    Lassie majętnemu księciu, pies pragnie tylko jednego – móc wciąż
    wybiegać na spotkanie „swojego chłopca”, punktualnie o czwartej
    każdego popołudnia i wracać z nim do domu. Lassie niejednokrot-
    nie podejmuje próbę ucieczki od księcia, który w końcu decyduje się
    na wywiezienie jej daleko na północ, do swej posiadłości w szkocji.
    Lassie udaje się wreszcie zbiec i rozpoczyna długą, wielokilometrową
    wędrówkę na południe – do Greenall Bridge i Joego.
     Dlaczego czytając historie o psach, nasze serca albo się radują, albo
    przepełnione są rozpaczą? Między innymi z powodu samej Lassie,
    która ukazana jest jako zwierzę, dla którego liczy się wyłącznie po-
    wrót do ukochanego pana. stawia czoła dzikim zwierzętom i uzbro-
    jonym ludziom, choruje i brnie przed siebie, aż rani sobie łapy do
    krwi. A to wszystko po to, by dotrzeć do Joego. stworzony przez Eri-
    ca Knight’a obraz fikcyjnego psa jest tak nieprawdopodobnie i osza-
    łamiająco realistyczny, że zostajemy natychmiast wciągnięci w jego
    wielką wędrówkę. Wędrówkę, w której Lassie wykazuje się wszelki-
    mi atrybutami najwspanialszego bohatera.
     to za przyczyną Lassie, której przygody obserwowałam w każdą                    6
   1   2   3   4   5   6   7   8