Page 1 - demo ksiazki
P. 1

balladyna
        lustrowana klasyka

 Ilustracje:
 Jarosław Drążek

 Korekta:
 Justyna Kubacka
                                Juliusz
 Skład:
 Natalia Woźniak                      Słowacki

 Opracowanie graficzne okładki:
 Magdalena Ałtunin

 Wszystkie prawa zastrzeżone.
 Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana
 lub przedrukowywana bez pisemnej zgody Wydawnictwa.

 ISBN 978-83-65952-93-6


 This edition © copyright by Books Sp. z o.o. Sp. k. Konin 2019

                         Wydawnictwo IBIS
   1   2   3   4   5   6