Page 10 - demo ksiazki
P. 10

Czapla siwa
      Czapla siwa ma bardzo długie nogi i długi, spiczasty dziób. Pod-
     czas lotu wydaje charakterystyczny, głośny dźwięk, a kiedy przeby-

     wa w gnieździe – kracze. Jej pożywienie jest bardzo urozmaicone,
     są to głównie ryby, poza tym drobne ssaki i małe ptaki, żaby, ślima-
     ki, skorupiaki i węże. Potrafi także w locie łapać owady.

      Istnieje wiele gatunków czapli i tak np. do czapli amerykańskich za-
     liczamy: czaplę wielką, złotawą, czarnogłową, a także małe czaple nie-
      bieskie.


   10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15