Page 6 - demo ksiazki
P. 6

Bażant
      Szybko przystosowuje się do nowych środowisk, dlatego śmiało
     odwiedza ogrody i tereny zielone w obrębie miast. Gniazda zakła-

     da na ziemi. Kura bażanta jest niepozorna, beżowo-czarna, trud-
     no ją dostrzec wśród traw. Za to kogut imponuje krwistoczer-
     woną skórą wokół oczu i wystawnym upierzeniem: ciemnozieloną
     głową, rudo-złoto-czarnym tułowiem i długim ogonem.

      W Polsce występuje nierównomiernie, rzadko w północnych re-
      gionach. Jest średnio licznym ptakiem lęgowym. Jest wrażliwy
       na niekorzystne warunki klimatyczne.
   6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11