Page 5 - demo ksiazki
P. 5

Batalion
      Długonogi, średniej wielkości ptak wędrowny, który przebywa
     w Polsce od marca do września. Bytuje na bagnach, mokradłach

     i podmokłych łąkach. Żywi się nasionami, jagodami i bezkręgow-
     cami. Samce batalionów są większe od samic i mają imponują-
     ce upierzenie godowe: kryzę na szyi i pióropusz na głowie. Ubar-
     wienie piór jest zróżnicowane, więc trudno spotkać dwa identycz-

     nie wyglądające osobniki. Tokujące samce toczą pozorowane wal-
      ki, które samice obserwują. Na ich podstawie wybierają najlep-
        szego, ich zdaniem, partnera.
                                             5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10