Page 9 - demo ksiazki
P. 9

Czajka      W szacie godowej czajka ma czarną przednią część ciała, wierzch
     głowy, szyję oraz wole. Cały grzbiet ciała jest czarny, z zielo-

     nym połyskiem, zaś skrzydła czarne, z połyskiem purpurowym.
     Na głowie z potylicy wyrastają długie pióra – czub. Boki głowy,
     pierś, brzuch i zaokrąglony ogon są białe. Ogon z kolei zakoń-
     czony jest czarną plamką. Poza okresem godowym zacierają się
     granice między bielą a czernią.

      W Polsce występuje nierównomiernie na terenie całego kra-
     ju, najliczniej na wschodzie.
                                             9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14