Page 2 - Demo_ksiazki
P. 2

Tekst:
                  Antoni Ferdynand Ossendowski


                        Korekta:
                      Justyna Kubacka,
                      Paulina Łabędzka


                        Ilustracje:
                     Katarzyna Sadowska

                    ISBN: 978-83-66969-88-9


                   Wszystkie prawa zastrzeżone.
           Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana
            lub przedrukowywana bez pisemnej zgody Wydawnictwa.


              This edition © copyright by Books Sp. z o.o. Sp. k.
          Znak firmowy Books® zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP.
                        Konin 2022
   1   2   3   4   5   6   7