Page 4 - demo ksiazki
P. 4

CO TO JEST OPIS?      Opis to dłuższa forma wypowiedzi, polegająca na przedstawieniu szczegó-
      łów, dotyczących wyglądu i charakterystycznych cech czegoś albo kogoś.
      Jest to również jeden ze sposobów prowadzenia narracji w utworze literackim,
      czynność narratora, zmierzająca do prezentacji rzeczy, osób, krajobrazów.

      Opisywanie jest przydatne, także w życiu, kiedy:
        ■ chcesz, aby mama coś ci kupiła,
        ■ szukasz zagubionej rzeczy,
        ■ ktoś lub coś zaginie i trzeba powiadomić o tym innych.

      Występują dwa podstawowe typy opisu:
        ■ opis statyczny to opisywanie przedmiotów, domu, wnętrza, obrazu,
        rzeźb, posągu,
        ■ opis dynamiczny to opis sytuacji, przeżyć jakiejś osoby.

      Pamiętaj, że każdy opis dzieli się na trzy części:
         ■ wstęp,
         ■ rozwinięcie,
         ■ zakończenie.

                   I. OPIS POSTACI

                PRZEDMIOTEM OPISU MOŻE BYĆ:

      ■ osoba rzeczywista – tata, kolega czy sąsiad; powinieneś znać postać na
        tyle dobrze, by rozpoznać jej cechy charakterystyczne – wygląd, sposób
        mówienia, poruszania się,
      ■ bohater literacki, o którym przeczytałeś w lekturze,
      ■ ulubiony kot, pies, papużka, chomik lub szczurek,
      ■ dzieło sztuki, np. rzeźba, obraz, element architektury,
      ■ wnętrze domu, pałacu, chaty, dworku, mieszkania,
      ■ przedmiot, narzędzie,
      ■ sytuacja, wydarzenie,
      ■ krajobraz, zjawisko przyrody,
      ■ przeżycie wewnętrzne,
      ■ zwierzątko, będące bohaterem utworu literackiego.
                  1. PLAN OPISU POSTACI


       1. Przedstawienie postaci (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania,
        rodzice, środowisko, szkoła, miejsce pracy).

                                            5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9