Page 2 - demo ksiazki
P. 2

Spis treści

     Co to jest opis? ................................................................................... 5
     I. Opis postaci .....................................................................................5
        1. Plan opisu postaci ............................................................................5

        2. Opis wyglądu zewnętrznego ............................................................ 8
        3. Zmiany w wyglądzie ....................................................................... 14
        4. Przekształcanie opisu w charakterystykę ....................................... 16
     II. Plan opisu zwierzęcia ..................................................................... 19

     III. Opis przedmiotu .......................................................................... 20
        1. Plan opisu przedmiotu ....................................................................20
        2. Budowa rozwinięcia ....................................................................... 25
        3. Budowa zakończenia – ocena przedmiotu ....................................... 29

     IV. Opis miejsca i wnętrza ..................................................................30
        1. Plan opisu miejsca (lub wnętrza) .................................................... 30

     V. Opis krajobrazu ............................................................................. 37
        1. Plan opisu krajobrazu .................................................................... 37
     VI. Opis sytuacji i zjawiska ................................................................ 41
        1. Rodzaje sytuacji i zjawisk ............................................................... 41

        2. Plan opisu sytuacji ......................................................................... 41
        3. Budowa opisu ................................................................................43
     VII. Opis przeżyć wewnętrznych ........................................................ 51
        1. Wzbogacanie i ubarwianie ............................................................. 55

        2. Zakończenie – stan po przeżyciu .................................................... 58
     VIII. Opis dzieła sztuki ......................................................................59
        1. Plan opisu dzieła sztuki .................................................................. 59
   1   2   3   4   5   6   7