Page 1 - demo ksiazki
P. 1

HEJNaŁ Z WIEŻY MaRIACKIEJ
         raków to pradawna stolica Polski – niegdyś siedziba królów i wielkich

      Kksiążąt. Nie ma chyba dziś w Krakowie i w całej Polsce nikogo, kto nie

      wiedziałby, gdzie znajduje się kościół Mariacki. Najwyższą wieżą tego kościo-

              ła jest wieża ze złotą koroną na szczycie. Korona ta oznajmiała bo-

               wiem podróżnym, że oto zbliżają się do siedziby królów i najwyż-

                szych władców Polski. Wieża zaś, zwana hejnalicą, ma swoją

                 dość niezwykłą historię.

                          Od wieków z jej wnętrza dobiega niezwy-

                          kła melodia – hejnał mariacki. Jednak dźwięk
                                                          1
   1   2   3   4   5   6