Page 16 - demo ksiazki
P. 16

Kolorowanki i książeczki edukacyjne         Zeszyt bystrzaka
                                                  NOWOŚĆ

                                               Zeszyt bystrzaka to
     PRZEPISY                                      nowa seria książek edu-
                                               kacyjnych dla dzieci,
                                               w których nauka łą-
     DROGOWE                                       czy się z dobrą zabawą.
                                               Każda strona to inne
                                               zadanie do wykonania,
                                               rozwiązując je dzieci
                                               m.in. dowiedzą się wie-
                                               lu ciekawych informa-
                                               cji o Polsce i wybitnych
               IBIS                              Polakach, poznają sym-
                                               bole naszego kraju, za-
                                               bytki, tradycję i kultu-
                                               rę. Z drugiej książki naj-
                                               młodsi zaznajomią się
                                               z przepisami ruchu
                                               drogowego.


                                               Zeszyt bystrzaka.
                                               • Przepisy drogowe
                                               • Polska
                                               Wydawnictwo IBIS
                                               Oprawa: miękka
                                               32 strony   -43%
                                               Format: A4-   6,90
                                                       3 90


   Przygotuj się na świetną zabawę! Połącz kropki, pokoloruj obrazek i zobacz,  Od kropki do kropki.  Wydawnictwo  -51%
   jak wspaniale wygląda uzupełniona strona książeczki. Dzieci przyjemnie spę- Baw się i ucz!: RUDy KOt 7,90
   dzą czas, rysując i kolorując obrazki. Równocześnie poznają kolejność liczb  • 1-30  Oprawa: miękka 3 90
   oraz doskonalą swoje zdolności motoryczne i koordynację wzrokowo-rucho- • 1-50    32 strony
   wą. Uzupełnianie książeczki Od kropki do kropki to pasjonująca nauka i zabawa  • 1-80 Format: A4-
                                     • ABC
   dla twojego dziecka. Dzieci to lubią!

   14
                                            Księgarnia Tuliszków
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21