Wdrożenie innowacyjnej technologii klejenia książek

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii klejenia książek”

W dniu 26.07.2021 r. pomiędzy przedsiębiorstwem Books spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego została zawarta Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-2018/20 dla projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii klejenia książek”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Całkowita wartość projektu: 16 482 000,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 9 889 200,00 PLN

Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowej technologii klejenia książek poprzez zakup środków trwałych.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Books spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa poprzez wdrożenie innowacyjnej klejenia książek. W efekcie realizacji projektu przedsiębiorstwo zaoferuje na rynku nowy produkt oraz udoskonalony produkt. W ramach projektu wdrożone zostaną wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 31.03.2023 r.

Wdrożenie innowacyjnej technologii klejenia książek

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii klejenia książek nr POIR.03.02.02-00-2018/20 informujemy o wprowadzeniu nowej usługi: Wykonywania książek klejonych wydrukowanych w technologii cyfrowej, a także o wprowadzeniu udoskonalonej usługi: Wykonywania książki klejonej wydrukowanej w technologii druku offsetowego, z wykorzystaniem wprowadzonej innowacji technologicznej w procesie klejenia. Wdrożona technologia zapewnia lepszą wytrzymałość wykonywanych opraw klejonych klejem termotopliwym przy jednoczesnym mniejszym zużyciu kleju.

         Szerszych informacji udzielają handlowcy Konińskiej Drukarni Dziełowej, będącej działem poligraficznym spółki Books Sp. z o.o. Sp. k.