Page 5 - Deno_ksiazki
P. 5

Osa pospolita
                                       Najważniejsze dane

       Ma charakterystyczną, wciętą talię i grafitowe       Rodzina – osowate
      skrzydła. Podczas spoczynku składa się na pół. Jej       Długość ciała – 10-20 mm

      jad zawiera białko, które wywołuje u ludzi reak-        Jadowita – tak
      cję alergiczną. Należy do owadów gromadnych.          Pożywienie – owady, głównie muchy,
                                     słodkie owoce i napoje
      Kolonie os tworzą trzy kasty: robotnice, królowe
                                     Występowanie – holarktyczny zasięg
      i samce. Gniazda budują z włókien drzewnych,          występowania

      które zbierają z słupów, a czasem też z łodyg ży-
      wych roślin.

       W Europie pospolicie występuje od kwietnia do
      października. W Polsce jest gatunkiem pospoli-
      tym, również w miastach.

                                                        5 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10