Page 4 - Deno_ksiazki
P. 4

Biedronka

               siedmiokropka


       Najważniejsze dane

     Rodzina – biedronkowate (Coccinellidae)  Na świecie występuje ponad 5 tys. gatunków bie-
     Długość ciała – 0,1-1 cm         dronek. Są one niewielkimi, najczęściej żółtymi, po-
     Jadowita – nie jest jadowita w stosunku marańczowymi lub czerwonymi owadami w małe,
     do ludzi, jednak jej ukąszenie u niektó- czarne kropki na pokrywie skrzydeł.
     rych zwierząt może wywołać reakcję
     alergiczną                Dla wielu gatunków biedronek podstawowy skład-
     Pożywienie – mszyce, jaja ćmy      nik pożywienia stanowią szkodniki (mszyce, czerw-
     Występowanie – cały świat        ce). Polują głównie w ogrodach, sadach, na polach

                          uprawnych i w innych podobnych miejscach, dla-
                          tego też uważa się je za pożyteczne owady.

    4 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9