Page 2 - Demo_ksiazki
P. 2

Tekst:
                  Longin Jan Okoń


                    Korekta:
                  Justyna Kubacka,
                  Paulina Łabędzka


               Wszystkie prawa zastrzeżone.
       Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana
        lub przedrukowywana bez pisemnej zgody Wydawnictwa.


          This edition © copyright by Books Sp. z o.o. Sp. k.
       Znak firmowy Books® zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP.

                   Konin 2022
   1   2   3   4   5   6   7