Page 15 - Demo_ksiazki
P. 15

– Szkoda, że nasze canoe zostało w dole rzeki – powiedział z żalem.
       – Nie martw się, jeżeli czerwonoskórzy nie znaleźli łodzi, za godzinę bę-
     dziemy mieli doskonałe czółno – pocieszył go Tomasz.
       – Więc idziesz?
       – Cóż mam robić, skoro Jerry podziela twoje zdanie.
       – Myśmy go przyjęli gościnnie przy ognisku, a on stanął po stronie czer-
     wonych dzikusów – zżymał się Jerry. – Trzeba go nauczyć szacunku dla
     białych obywateli Unii.
       – Święte słowa – dorzucił Gunter.
       – Co wobec tego proponujesz? – spytał stary Connel.
       – Gdzie masz ukryte canoe?
       – W miejscu, gdzie Salamonie River wpada do Wabash.
       – Za godzinę tam dotrzemy?
       – Na pewno.
       – Plan mój jest prosty. Ten przybłęda twierdził, że podąża do fortu Mia-
     mi. Może mówił prawdę, może kłamał. Jedno jest pewne – bardzo się śpie-
     szył. Ciekawe, co go tak gnało w górę rzeki. Tę tajemnicę także warto po-
     znać. Co wy na to? – Johann zrobił krótką pauzę i swymi świdrującymi ocza-
     mi spojrzał na Connelów. Przytaknęli mu, kiwając głowami. Wówczas cią-
     gnął dalej: – Podążymy piechotą do ujścia Salamonie River, a później czół-
     nem popłyniemy do Wayne. Tam zasięgniemy języka, a po drodze powin-
     niśmy znaleźć ślady, które zdradzą nam jego zamiary. Od zdobytych infor-
     macji uzależnimy dalsze postępowanie.
       – Chyba trudno będzie go dopędzić – zastanawiał się stary Connel. – Mo-
     żemy zgubić jego ślad. Będzie przecież ostrożny, a poza tym my idziemy
     piechotą, a oni pewnie teraz wiosłują, ile sił.
       – Zapominasz, ojcze, że wiozą rannego.
       – Jerry ma słuszność – podchwycił Johann. – Jeden czerwonoskóry nie
     nadaje się do wioseł. Ale przecież Indianie nie będą go, do licha, odprowa-
     dzać aż do Miami. Po drodze muszą minąć fort Wayne, a czerwoni, zwłasz-
     cza Szawanezi nie znoszą tej warowni. Przed dwoma laty oglądali tam zbyt
     dużo swych pobratymców powieszonych na basztach fortecy. A więc będzie
     musiał sam wiosłować. Jeżeli czółno, które ukryłeś, jest dobre, we trzech
     szybko nadrobimy stracony czas.
       – Yes! Masz rację! – przyznał Tomasz.
       – To w drogę!
       Przerzucili przez ramiona traperskie sakwy i ze strzelbami gotowymi do
     strzału podążyli w górę Wabash River. Przedzierali się przez gąszcz zaro-
     śli, brnęli przez bujne chaszcze, mijali urocze polany leśne, szli pięknymi
     łąkami rozciągającymi się nad rzeką i znowu wchodzili pomiędzy pnie le-
     śnych olbrzymów. Od rzeki szedł zapach rozkładających się traw, zmiesza-
     ny z odurzającą wonią kwiatów i ziół bujnie rosnących nad jej brzegiem.


                                      41
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20