Page 10 - Demo_ksiazki
P. 10

Ważna sprawa, od której zależał los całej rodziny, została rozstrzyg-
        nięta od razu.
         Amra pracował do wieczora, a gdy matka zawołała wszystkich
        na wieczerzę, z dumą spojrzał na pięćdziesiąt lekkich koszyczków,
        zawieszonych parami na tyczce bambusowej.
         Po posiłku pobiegł do miasta, wziąwszy ze sobą koszyki. Powrócił
        przed północą, obudził ojca i oddał mu zarobione cztery rupie.
         Wyszedłszy z chaty, Amra pobiegł na brzeg Tapti.
         Hindusi kornakowie ogrodzili tam grubymi palami znaczną prze-
        strzeń, na której pasły się słonie. Każdy z nich miał swój żłób z prosem
        i jęczmieniem, a także wielką skrzynię, codziennie napełnianą trawą,
        cienkimi gałązkami krzaków tamaryndowych, młodymi pędami bam-
        busów i sianem.
         Amra przelazł przez parkan i rozejrzał się.
         W zagrodzie znajdowało się trzydzieści słoni.
         Niektóre z nich, niby olbrzymie czarne głazy, majaczyły w mroku nocy.
         Stały na potwornych, do słupów podobnych nogach, z opuszczo-
        nymi trąbami i nieruchome – spały.
         Inne, bardziej znużone całodzienną pracą, pokładły się i leżały,
        głucho wzdychając.
         Amra stanął przy palach ogrodzenia i, wydawszy krótki świst, za-
        wołał cicho:
         – Birara!
         Słonie poruszyły uszami i podniosły trąby, węsząc zakłócającą ich
        spokój istotę.
         Nie znały chłopaka, więc jęły przestępować z nogi na nogę i wy-
        dawać głośne chrapanie. Zupełnie wyraźnie wyrażały tym swe nie-
        zadowolenie.
         Amra gwizdnął raz jeszcze i powtórzył:
         – Birara!
         Po chwili uszu chłopaka doszedł częstotliwy tupot ciężkich nóg.
         Nad urwistym brzegiem wyrosła olbrzymia sylwetka słonia.
         Wesoło pomrukując i sapiąc, śpieszył na wezwanie.
         – Birara! – Łagodnym teraz i pieszczotliwym głosem zawołał na nie-
        go chłopczyk.
         Słoń przystanął, rozglądając się w ciemności; węszył przez chwilę,
        a potem pewnym krokiem ruszył wprost przed siebie.                         - 10 -
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15