Page 7 - demo_ksiazki
P. 7

Zasady gry             osoba rozpoczynająca grę

           rzuca kamykiem tak, aby trafić

             na pole oznaczone cyfrą “1”.

              jeśli jej się uda - może
                 rozpocząć skoki.

              skacze na jednej nodze.

          gdy dotrze do ramion (pola 4 i 5),

        musi skoczyć na te pola dwiema nogami.
           gdy dotrze do głowy (pola 7 i 8),

 poszukaj małego   również skacze dwiema nogami,
 kamyka.  a także wykonuje skok z obrotem i wraca,


           zabierając po drodze kamyk.
             następnie rzuca kamieniem

    do kolejnego okienka - oznaczonego cyfrą“2” itd. Do rysowania użyj
                      jeśli gracz:
 patyka lub kredy.
            uwaga        nadepnie na linię,
                      nie trafi we właściwe pole,

                      podeprze się,


                             oDDaje kolejkę
          wygrywa
                             przeciwnikowi!
   osoba, która jako pierwsza

        ukończy 8 klas.

                       -7-
   2   3   4   5   6   7   8   9