Page 6 - demo_ksiazki
P. 6

Chłopek
                                poszukaj małego
                                   kamyka.
                              Do rysowania użyj

                              patyka lub kredy.

     przerysuj chłopka na ziemi

        w dużym rozmiarze
        (tak, aby każde pole

    było większe od twojej stopy!).                      -6-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9