Page 9 - Demo_ksiazki
P. 9

Mihrab to nazwa bogato zdobionego zagłębienia (niszy)
                     MIHRAB      znajdującego się w sali modlitw w meczecie. Wskazuje ono kie-

                             runek Mekki – świętego miasta islamu, a jednocześnie przypo-
                             mina, w którą stronę powinni być zwróceni modlący się wierni.
                                       MOZAIKA

                                 W świątyniach bizantyjskich jako ele-
                                ment ornamentacyjny często pojawia się
                                mozaika. Jest to rodzaj dekoracji wy-
                                konanej z drobnych, różnokształtnych
                                i różnokolorowych kawałków szkła lub
                                ceramiki. Mozaiki zdobią ściany, po-
                                 sadzki, kopuły i sklepienia.
                                                      MINARET

                 BŁĘKITNY MECZET                                       Celem budowy Błękitnego Meczetu było
                                      wzniesienie budowli wspanialszej od stojącej
                                      w pobliżu Hagii Sofii. Tę świątynię również
                                      przykrywa ogromna kopuła (43 m wyso-
                                      kości). Ściany ozdobione są płytkami cera-
                                      micznymi z błękitnymi ornamentami – stąd
                                      nazwa. Turyści wchodzący do wnętrza mu-
                                      szą, zgodnie z tradycją muzułmańską, zdjąć
                                      buty oraz okryć kolana i ramiona chustami.

                                                                13
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14