Page 5 - Demo_ksiazki
P. 5

Artemida to w mitologii greckiej bogini ło-     porządki architektoniczne
            wów, zwierząt, lasów, gór i roślinności. Była
            patronką myśliwych, ale opiekowała się także
               Amazonkami. Niektóre posągi przedsta-
                wiają Artemidę ubraną w suknię ozdo-
                bioną miejskimi wieżami – atrybut władzy
               nad cywilizacją lub z ozdobami wyobra-
               żającymi zwierzęta – symbol jej władzy
                nad nimi.                                joński
              bogini artemida                       dorycki          koryncki
                                            Porządek joński to jeden z trzech
                                             systemów konstrukcyjno-dekoracyj-
                                               nych starożytnej Grecji. Charak-
                                                  teryzowały go subtelne
                                                   żłobkowane kolumny
                                                   zakończone głowicą
                                                    w kształcie tzw. śli-
                                                   macznicy. Równolegle
                                                 funkcjonował porządek do-
                                                 rycki z bardziej masywnymi
                                                 kolumnami i prostą głowicą,
                                                 a także porządek koryncki,
                                                wyróżniający się smuklejszymi
                                                proporcjami i głowicą ozdo-
                                                bioną liśćmi akantu.                                        Według mitologii greckiej
                                      Amazonki to plemię wojow-
                                      niczych, niezależnych kobiet
                                      umiejętnie władających bronią
                                      i wyszkolonych w sztukach
                                      walki. Ubierały się w skóry dzi-
      Krezus był królem starożytnego                 kich zwierząt, świetnie rzucały
     państwa Lidia (dziś część Turcji) pa-               oszczepem i strzelały z łuku.
     nującym około 560 r. p.n.e. Zapisał się              Miały tarcze w kształcie pół-
     w historii jako władca, który zgroma-               księżyca i hełmy zdobione pió-
     dził ogromne skarby i dlatego obecnie               rami. Obecnie amazonką okre-
     jego imię jest synonimem bogacza.                 śla się kobietę jeżdżącą konno.
                          NACZYNIA GLINIANE                      amazonka


                                                                5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10