Page 10 - Demo_ksiazki
P. 10

SURJAWARMAN

                                                         kambodża

                                m
                                 a
                                  n
                           S S u r r j j a w a r m a n  t o  X I I -
                              w
                             a
                            u
                                r
                               a
                           Surjawarman to XII-
                           -wieczny władca Im-
                           perium Khmerskiego
                           i budowniczy świąty-
                           ni Angkor Wat. Uwa-
                           żany jest za jednego
                           z największych kró-
                           lów imperium dzięki
                           znaczącym osiągnię-
                           ciom w architekturze
                           i silnym rządom.

         angkor wat              ngkor to miasto położone w Kambodży, znane

              z kompleksu świątyń, z których największą i naj-
        A ważniejszą jest Angkor Wat. Budowano ją przez 37
        lat na polecenie króla Surjawarmana II w XII w. Ten władca

        Imperium Khmerskiego (obejmującego swym zasięgiem dzi-                 ŚWIĄTYNIA BAJON
        siejszą Kambodżę) poświecił ją hinduskiemu bóstwu Wisznu.
        Nad Angkor Wat góruje pięć symetrycznie rozmieszczonych               Bajon – świątynia buddyjska
                                                  Bajon – świątynia buddyjska
        wież (najwyższa ma 65 m wysokości), a całość otacza sze-               w Angkor Thom na terenie
        roka fosa. Wnętrze świątyni zdobią płaskorzeźby i kolumny.              kompleksu zabytkowego

        Jednym z najcenniejszych obiektów w Angkor Wat jest długi              Angkor zbudowana z inicjaty-
        na 900 m tzw. kamienny „arras”, czyli bogato zdobiona, wy-              wy króla Dżajawarmana VII.
                                                  Świątynia składa się z 54 wież
        konana z dużą precyzją płaskorzeźba. Przedstawia ona sceny              ozdobionych 216 twarzami

                           k
                            e
                            i
                             j
                                   d
                                    w
                                  a

                                      u
                                       .
                                     o
                                      r
                                  i

                              z

                              i
                                y
                                 c

                               ż
              ę
               t
             n
              i
                z

               e

         a
         c
        zaczerpnięte z literatury indyjskiej i z życia dworu.                Buddy Awalokiteśwary.
        z
           r
            p
          z
           e
                 l
                       i
                        n
                      y

                          j
                           s
                         d
                         y
                  e
                   r
                  i
                  t
                      r
                     u
                    a
                     t
        zaczerpnięte z literatury indyjskiej i z życia dworu.
      14
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15