Page 5 - DEMO_KSIAZKI
P. 5

Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat 101. Jak zachować wolność w państwie
      88. Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania  totalitarnym? ........................................................160
      sensu utworu? ...................................................... 139 102. Nowomowa jako sposób na ograniczenie
      89. Literatura jako świadectwo pamięci ..................140 wolności człowieka ............................................... 162
      90. Jak zachować człowieczeństwo w sytuacji
      ekstremalnej? ....................................................... 142 Sławomir Mrożek, Tango
      91. Moralność obozowa jako wynik zniewolenia  103. Bunt przeciwko porządkowi społecznemu ......... 163
      człowieka ............................................................... 143 104. Konflikt pokoleń ................................................... 165
                        105. Groteskowa reinterpretacja motywu tańca ....... 167
      Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
      92. Walka jako sposób na zachowanie  Marek Nowakowski, wybrane opowiadanie
      godności ................................................................ 145 z tomu Raport o stanie wojennym
      93. Zagłada z perspektywy świadka  106. Bunt i bezradność – postawy bohaterów
      i uczestnika wydarzeń w getcie ........................... 146 wobec realiów stanu wojennego ......................... 169
      94. Jak pamięć o przeszłości wpływa
      na teraźniejszość? ................................................148 Marek Nowakowski, Górą „Edek”
                        107. W jakim celu autor nawiązuje w swoim
      Albert Camus, Dżuma          tekście do innego utworu literackiego? ...............171
      95. Ludzka solidarność w obliczu zagrożenia ...........151
      96. Powinności moralne człowieka w obliczu  Jacek Dukaj, Katedra
      zagrożenia  ............................................................ 152 108. Nauka i metafizyka jako dwa sposoby
      97. Człowiek wobec cierpienia i śmierci .................. 154 mówienia o świecie ...............................................172

      George Orwell, Rok 1984       Andrzej Stasiuk, Miejsce
      98. Literacka ocena systemów totalitarnych ........... 156 109. Miejsca ważne w życiu człowieka ....................... 174
      99. Czy możliwe jest zbudowanie doskonałego
      państwa? ................................................................157 Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie
     100. Jednostka w systemie totalitarnym .................... 159 110. Stan wojenny z perspektywy obcokrajowca ........175
   1   2   3   4   5   6   7