Page 8 - Klasyka_bez_opracowania_ania_z_zielonego_wzgorza2
P. 8

Pod koniec tygodnia Maryla rzekła stanowczo:
     – Jest to trwała farba, nie do wywabienia. Nie ma innego wyjścia –
     włosy trzeba będzie ściąć. Nic nie pomoże! Nie chcesz chyba cho-
     dzić tak po ulicy!
     Usteczka ani zadrgały, lecz zrozumiała, że niestety opiekunka ma
     słuszność. z westchnieniem pełnym rozpaczy udała się po nożyczki.
     – Proszę, Marylo, utnijmy je natychmiast… i  będzie skończo-
     ne. Czuję, że mam zranione serce… To takie nieromantyczne zmar-
     twienie! Bohaterki powieści tracą włosy z powodu ciężkiej choro-
     by lub sprzedają je, aby przeznaczyć pieniądze na jakiś dobry uczy-
     nek. W podobnym przypadku nie żałowałabym ich utraty tak bar-
     dzo, jak w tej chwili. Czym może się pocieszać osoba, która ścięła
     włosy dlatego, że ufarbowała je na wstrętny kolor? Będę ciągle płaka-
     ła podczas tej okropnej operacji, jeśli to Maryli nie przeszkadza. To
     dla mnie tragiczne przeżycie!
     i ania płakała rozpaczliwie, lecz później, gdy wróciła na górę do
     swego pokoiku i przejrzała się w lusterku, popadła w niemą rozpacz.
     Maryla bardzo skrupulatnie wypełniła swe zadanie, gdyż konieczne
     okazało się ścięcie włosów aż do skóry. Rezultat wypadł nie najle-
     piej…, jeśli użyjemy najłagodniejszego wyrażenia. ania szybko od-
     wróciła lusterko do ściany.
     – Nigdy, już nigdy nie spojrzę na siebie, zanim mi włosy nie odro-
     sną! – wybuchnęła.
     Lecz po chwili odwróciła lusterko z powrotem.

     – a właśnie, że będę się sobie przyglądała. Niech to będzie moja
     pokuta za próżność! ile razy wejdę do swojego pokoiku, przejrzę się,
     żeby zobaczyć, jaka jestem brzydka. No i nie będę próbowała sobie
     wyobrazić, że jest inaczej. Nigdy nie sądziłam, że mogę być próżna
     z powodu włosów, jednak teraz przekonałam się, że tak, bo chociaż
     rude, były długie, niezmiernie gęste i wijące się. Przypuszczam, że
     w najbliższej przyszłości coś może się stać także z moim nosem.

                    246
   3   4   5   6   7   8   9   10   11