Page 3 - Klasyka_bez_opracowania_ania_z_zielonego_wzgorza2
P. 3

la myślała o tym, jak miła jest świadomość, że wraca do domu – do
     ognia palącego się wesoło na kominku, do ładnie nakrytego stołu
     i porównywała to uczucie z wrażeniem chłodnego dostatku, jakie-
     go doznawała na tym samym zielonym Wzgórzu wiele lat wcześniej,
     kiedy przychodziła z posiedzeń związku, a nie było jeszcze u niej ani.

      Niestety, tym razem, gdy weszła do kuchni, nie zastała w niej ani
     swojej wychowanki, ani śladu ognia. Słusznie poczuła się zirytowana
     i rozczarowana. Poleciła ani, aby przygotowała herbatę punktualnie
     na piątą, tymczasem teraz sama będzie zmuszona szybko przebrać się
     i przygotować kolację, zanim Mateusz wróci z pola.

      – Porozmawiam sobie z panną anną, gdy się zjawi – mówiła gniew-
     nie, łupiąc siekierką drewno na rozpałkę z większą energią, niż nale-
     żało. – o, Mateusz też już wrócił i cierpliwie czeka w kącie. a ona
     pewnie biega gdzieś z dianą, pisze powieści, deklamuje role lub inne
     bzdurstwa i ani myśli o swych obowiązkach. Trzeba będzie raz na za-
     wsze skończyć z tym wszystkim! Mało mnie obchodzi twierdzenie
     pani allan, że ania jest najzdolniejszą i najbardziej uroczą z dziew-
     cząt, jakie zna. Niechaj sobie będzie urocza i zdolna, lecz w jej gło-
     wie roi się od głupstw i nigdy nie można z góry przewidzieć, na jaki
     szalony pomysł wpadnie. Ledwie zapomni o jednym wybryku, już
     gotowa jest do drugiego! ale masz tobie! Przecież w tej chwili po-
     wtarzam słowa Małgorzaty Linde, która rozmawiając ze mną na dzi-
     siejszym zebraniu, w ten sposób krytykowała anię. Cieszyłam się, że
     pani allan broniła naszej małej, gdyż jestem pewna, iż w przeciwnym
     razie sama zbyt ostro odpowiedziałabym Małgorzacie, bez względu
     na obecność innych. ania ma wiele wad i nie można temu zaprze-
     czyć. ale to ja ją wychowuję, a nie Małgorzata Linde, która potra-
     fiłaby znaleźć wady w samym archaniele Gabrielu, gdyby mieszkał
     w avonlea… Lecz, bądź co bądź, skoro poleciłam tej dziewczynie za-
     jąć się kolacją, nie powinna po południu wychodzić sobie jakby ni-
     gdy nic z domu! Wprawdzie muszę przyznać, że mimo wszystkich
     jej wad, nigdy dotąd nie bywała nieposłuszna lub nieobowiązkowa...

                     241
   1   2   3   4   5   6   7   8