Page 5 - Demo_książki
P. 5

NIEZBĘDNIK KLIENTA                    NIEZBĘDNIK KLIENTA
 2. Z naszą ofertą mogą Państwo także zapoznać się: II. RABATY

    Ceny naszych książek już na wstępie są znacznie obniżone względem cen katalogowych. Ponadto pro-
    ponujemy rabat w postaci dodatkowych książek – 15% kwoty zamawianych książek do dyspozycji na
  Za pomocą paczki pokazowej dodatkowe, dowolnie wybrane książki z naszej oferty albo rabat w postaci obniżenia ceny detalicznej na
 Uzgadniamy odpowiedni termin i rodzaj prezentowanych książek. Wysył- fakturze – 10%. Wybór należy do Państwa.
 ka i odbiór odbywa się na nasz koszt. W paczce znajdują się pojedyncze eg-
 zemplarze naszych propozycji. Istnieje możliwość pozostawienia książek  Podwajamy rabat!!! Rabat udzielany w postaci dodatkowych książek może zostać podwojony (30%), je-
 z paczki oraz złożenia domówienia na te lub inne pozycje. śli zdecydują się Państwo na dodatkowe gratisowe książki z grupy lekko uszkodzonych.
            III. INFORMACJE DOTYCZĄCE PACZKI POKAZOWEJ
    Paczkę z książkami wysyłamy do Państwa tylko za zgodą przedstawiciela placówki. Na liście przewozo-
    wym umieszczamy nazwisko osoby, która wyraziła zgodę. Paczka z książkami jest dostarczana i odbie-
    rana od Państwa bezpłatnie przez firmę kurierską. Opiekun placówki – ze strony Księgarni – skontaktu-
   Za pomocą katalogu
    je się z Państwem w ciągu 14 dni od daty dostawy paczki, aby zapytać, czy podjęli Państwo decyzję o za-
 Oferta umieszczona na kolejnych stronach to wybór najlepszych naszych  kupie oraz w celu umówienia daty odbioru paczki. Prosimy o opiekę nad naszymi książkami:
 propozycji. Pełną ofertę można obejrzeć w naszym sklepie internetowym.
    1. Prosimy, aby osoba odpowiedzialna za przesyłkę, w ciągu 3 dni od daty dostawy sprawdziła zgodność
      zawartości paczki z załączonym do paczki wykazem książek. Jeżeli stwierdzą Państwo jakiekolwiek
      braki – prosimy o ich natychmiastowe zgłoszenie.
    2. W trakcie pokazu prosimy zwrócić szczególną uwagę na książki; prosimy, aby postępować z nimi
 3. O aktualnych promocjach informujemy Państwa na bieżąco telefonicznie i mailowo. ostrożnie, nie naklejać etykiet z cenami itp.

 4. W zależności od Państwa potrzeb możliwe jest przygotowanie indywidualnej, specjalnej oferty. Szcze- 3. Po umówieniu się na odbiór pozostałych książek prosimy spakować książki płasko do paczki, wy-
 góły zostaną uzgodnione w trakcie rozmowy telefonicznej. pełnić puste przestrzenie starymi gazetami lub kartonami, włożyć wypełnioną kartę rozliczeniową,
 5. Zamówienia mogą Państwo składać w dogodny dla siebie sposób: a samą paczkę zakleić taśmą klejącą. JEST TO DLA NAS BARDZO WAŻNE, PONIEWAŻ W PRZECIW-
      NYM RAZIE KSIĄŻKI MOGĄ SIĘ ZNISZCZYĆ. Prosimy, aby opakowania zestawów towarów (np. książ-
 • przez sklep internetowy: www.ksiegarnia-tuliszkow.pl – tutaj najszybciej zapoznają się Państwo  ka + płyta lub książka + notes) były otwierane tylko w przypadku dokonanego zakupu. Do pakowania
 z całą ofertą i najłatwiej złożą zamówienie,
      prosimy użyć kartonu, w którym dostarczone były książki, ułatwi nam to odbiór i rozliczenie paczki.
 • mailowo: sklep@ksiegarnia-tuliszkow.pl,
    IV. PŁATNOŚCI
 • pocztą tradycyjną,
    1. Przy zakupie książek tylko z paczki, płatności mogą być realizowane w formie przelewów lub wpłat na
 • telefonicznie: 63 240 77 77, nasze konto bankowe, dane znajdą się na fakturze. Jednocześnie przypominamy, że nie należy wkła-

 • przez platformę B2B – specjalny panel przeznaczony do składania zamówień. Dostęp do platfor- dać pieniędzy do paczki z książkami.
 my jest możliwy przez sklep internetowy Księgarni Tuliszków, gdzie znajdą Państwo panel logowa- 2. Przy domawianiu książek do paczki lub przy zamawianiu z oferty:
 nia do B2B. Nasi stali klienci otrzymają od swojego opiekuna handlowego drogą mailową lub tele-
 foniczną hasło. Nowych klientów, którzy chcą otrzymać dostęp do platformy B2B, prosimy o telefon  • przelew lub wpłata na konto,
 lub o kontakt mailowy: b2b@booksspk.pl Osoby korzystające z pulpitu mają możliwość m.in. skła- • pobranie, czyli możliwość wpłacenia gotówki kurierowi (kwota pobrania jest zawsze określona na
 dania zamówień z aktualną informacją o dostępności książek, podglądu swoich zamówień i ich sta- liście przewozowym).
 tusów realizacji, podglądu swojej paczki pokazowej, przechowywania wielu koszyków przed złoże-
 niem zamówień, korzystania z dedykowanych promocji, podglądu oraz wydruku wystawionych fak- Państwo sami decydujecie o formie i terminie płatności – prosimy tylko o informację.
 tur wraz z płatnościami, przekazywania danych do faktury, również w przypadku książek zatrzyma-
 nych z paczki pokazowej, sprawdzenia pozostałego rabatu do wykorzystania. ZAPRASZAMY!!!

 6. Istnieje możliwość wydłużenia terminów płatności – to Państwo podczas rozmowy z naszym konsul-
 tantem ustalają termin płatności.
 7. Oferujemy bezpłatną dostawę książek już przy zamówieniu na kwotę powyżej 100 zł.


 2                                                        3
 www.ksiegarnia-tuliszkow.pl www.ksiegarnia-tuliszkow.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10