Page 4 - Demo_książki
P. 4

NIEZBĘDNIK KLIENTA                                                                           NIEZBĘDNIK KLIENTA
    2. Z naszą ofertą mogą Państwo także zapoznać się:                                  II. RABATY

                                                               Ceny naszych książek już na wstępie są znacznie obniżone względem cen katalogowych. Ponadto pro-
                                                               ponujemy rabat w postaci dodatkowych książek – 15% kwoty zamawianych książek do dyspozycji na
                   Za pomocą paczki pokazowej                               dodatkowe, dowolnie wybrane książki z naszej oferty albo rabat w postaci obniżenia ceny detalicznej na
                   Uzgadniamy odpowiedni termin i rodzaj prezentowanych książek. Wysył-          fakturze – 10%. Wybór należy do Państwa.
                   ka i odbiór odbywa się na nasz koszt. W paczce znajdują się pojedyncze eg-
                   zemplarze naszych propozycji. Istnieje możliwość pozostawienia książek         Podwajamy rabat!!! Rabat udzielany w postaci dodatkowych książek może zostać podwojony (30%), je-
                   z paczki oraz złożenia domówienia na te lub inne pozycje.                śli zdecydują się Państwo na dodatkowe gratisowe książki z grupy lekko uszkodzonych.
                                                               III. INFORMACJE DOTYCZĄCE PACZKI POKAZOWEJ
                                                               Paczkę z książkami wysyłamy do Państwa tylko za zgodą przedstawiciela placówki. Na liście przewozo-
                                                               wym umieszczamy nazwisko osoby, która wyraziła zgodę. Paczka z książkami jest dostarczana i odbie-
                                                               rana od Państwa bezpłatnie przez firmę kurierską. Opiekun placówki – ze strony Księgarni – skontaktu-
                   Za pomocą katalogu
                                                               je się z Państwem w ciągu 14 dni od daty dostawy paczki, aby zapytać, czy podjęli Państwo decyzję o za-
                   Oferta umieszczona na kolejnych stronach to wybór najlepszych naszych          kupie oraz w celu umówienia daty odbioru paczki. Prosimy o opiekę nad naszymi książkami:
                   propozycji. Pełną ofertę można obejrzeć w naszym sklepie internetowym.
                                                               1. Prosimy, aby osoba odpowiedzialna za przesyłkę, w ciągu 3 dni od daty dostawy sprawdziła zgodność
                                                                zawartości paczki z załączonym do paczki wykazem książek. Jeżeli stwierdzą Państwo jakiekolwiek
                                                                braki – prosimy o ich natychmiastowe zgłoszenie.
                                                               2. W trakcie pokazu prosimy zwrócić szczególną uwagę na książki; prosimy, aby postępować z nimi
    3. O aktualnych promocjach informujemy Państwa na bieżąco telefonicznie i mailowo.                   ostrożnie, nie naklejać etykiet z cenami itp.

    4. W zależności od Państwa potrzeb możliwe jest przygotowanie indywidualnej, specjalnej oferty. Szcze-        3. Po umówieniu się na odbiór pozostałych książek prosimy spakować książki płasko do paczki, wy-
      góły zostaną uzgodnione w trakcie rozmowy telefonicznej.                              pełnić puste przestrzenie starymi gazetami lub kartonami, włożyć wypełnioną kartę rozliczeniową,
    5. Zamówienia mogą Państwo składać w dogodny dla siebie sposób:                            a samą paczkę zakleić taśmą klejącą. JEST TO DLA NAS BARDZO WAŻNE, PONIEWAŻ W PRZECIW-
                                                                NYM RAZIE KSIĄŻKI MOGĄ SIĘ ZNISZCZYĆ. Prosimy, aby opakowania zestawów towarów (np. książ-
      • przez sklep internetowy: www.ksiegarnia-tuliszkow.pl – tutaj najszybciej zapoznają się Państwo          ka + płyta lub książka + notes) były otwierane tylko w przypadku dokonanego zakupu. Do pakowania
      z całą ofertą i najłatwiej złożą zamówienie,
                                                                prosimy użyć kartonu, w którym dostarczone były książki, ułatwi nam to odbiór i rozliczenie paczki.
      • mailowo: sklep@ksiegarnia-tuliszkow.pl,
                                                               IV. PŁATNOŚCI
      • pocztą tradycyjną,
                                                               1. Przy zakupie książek tylko z paczki, płatności mogą być realizowane w formie przelewów lub wpłat na
      • telefonicznie: 63 240 77 77,                                           nasze konto bankowe, dane znajdą się na fakturze. Jednocześnie przypominamy, że nie należy wkła-

      • przez platformę B2B – specjalny panel przeznaczony do składania zamówień. Dostęp do platfor-           dać pieniędzy do paczki z książkami.
      my jest możliwy przez sklep internetowy Księgarni Tuliszków, gdzie znajdą Państwo panel logowa-         2. Przy domawianiu książek do paczki lub przy zamawianiu z oferty:
      nia do B2B. Nasi stali klienci otrzymają od swojego opiekuna handlowego drogą mailową lub tele-
      foniczną hasło. Nowych klientów, którzy chcą otrzymać dostęp do platformy B2B, prosimy o telefon          • przelew lub wpłata na konto,
      lub o kontakt mailowy: b2b@booksspk.pl Osoby korzystające z pulpitu mają możliwość m.in. skła-           • pobranie, czyli możliwość wpłacenia gotówki kurierowi (kwota pobrania jest zawsze określona na
      dania zamówień z aktualną informacją o dostępności książek, podglądu swoich zamówień i ich sta-           liście przewozowym).
      tusów realizacji, podglądu swojej paczki pokazowej, przechowywania wielu koszyków przed złoże-
      niem zamówień, korzystania z dedykowanych promocji, podglądu oraz wydruku wystawionych fak-           Państwo sami decydujecie o formie i terminie płatności – prosimy tylko o informację.
      tur wraz z płatnościami, przekazywania danych do faktury, również w przypadku książek zatrzyma-
      nych z paczki pokazowej, sprawdzenia pozostałego rabatu do wykorzystania.                                        ZAPRASZAMY!!!

    6. Istnieje możliwość wydłużenia terminów płatności – to Państwo podczas rozmowy z naszym konsul-
      tantem ustalają termin płatności.
    7. Oferujemy bezpłatną dostawę książek już przy zamówieniu na kwotę powyżej 100 zł.


  2                                                                                                                 3
                                      www.ksiegarnia-tuliszkow.pl                  www.ksiegarnia-tuliszkow.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9