Page 8 - demo ksiazki
P. 8

Elektrownie węglowe zostały wybudowane w latach 1958-1974
        (pierwszy blok Elektrowni „Pątnów I” uruchomiony został w 1967 r.,

            Elektrownia „Adamów” uruchomiona została w 1964 r.,
          Elektrownia „Konin” – w latach 50., zaś Elektrownia „Pątnów II”
                – została oddana do eksploatacji w 2008 r.).                             8                                                          9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13