Page 5 - demo ksiazki
P. 5

www.ksiegarnia-tuliszkow.pl

      4. Istnieje możliwość wydłużenia terminów płatności – to Państwo podczas rozmowy z naszym konsul-
      tantem ustalają termin płatności.
      5. Oferujemy bezpłatną dostawę książek już przy zamówieniu na kwotę ponad 100 zł.      II. RABATY
      Nikt nie przebije naszych cen!

      Ceny naszych książek już na wstępie są znacznie obniżone względem cen katalogowych. Ponadto, w za-
      leżności od kwoty zakupu, proponujemy następującą skalę rabatów:
                                          albo rabat w postaci obni-
        wartość zamawianych książek:   rabat w postaci dodatkowych książek: żenia ceny detalicznej na
                                              fakturze:

            Powyżej 200 zł             15%              -10%


      Podwajamy rabat!!! Możliwe jest zwiększenie rabatu z powyższej tabeli, udzielanego w postaci dodat-
      kowych książek nawet do 30%. Oferta dotyczy klientów, którzy zdecydują się na dodatkowe gratisowe
      książki z grupy lekko uszkodzonych. Wówczas kupując np. za 1000 zł, otrzymacie Państwo dodatkowo
      książki o wartości 30% kwoty zamówienia, czyli za 300 zł!


      III. INFORMACJE DOTYCZĄCE PACZKI POKAZOWEJ

      Paczkę z książkami wysyłamy do Państwa tylko za zgodą przedstawiciela Placówki. Na liście przewozo-
      wym umieszczamy nazwisko osoby, która wyraziła zgodę. Paczka z książkami jest dostarczana i odbiera-
      na od Państwa bezpłatnie przez firmę kurierską. Opiekun placówki – ze strony Księgarni – skontaktuje się
      z Państwem w ciągu 14 dni od daty dostawy paczki, aby zapytać, czy podjęli Państwo decyzję o zakupie
      oraz w celu umówienia daty odbioru paczki.
      PROSIMY O OPIEKĘ NAD NASZYMI KSIĄŻKAMI:
      1. Prosimy, aby osoba odpowiedzialna za przesyłkę, w ciągu 3 dni od daty dostawy sprawdziła zgodność
       zawartości paczki z załączonym do paczki wykazem książek. Jeżeli stwierdzą Państwo jakiekolwiek
       braki – prosimy o ich natychmiastowe zgłoszenie.
      2. W trakcie pokazu prosimy zwrócić szczególną uwagę na książki; prosimy, aby postępować z nimi
       ostrożnie, nie naklejać etykiet z cenami itp.
      3. Po umówieniu się na odbiór pozostałych książek prosimy spakować książki płasko do paczki, wy-
       pełnić puste przestrzenie starymi gazetami lub kartonami, włożyć wypełnioną kartę rozliczeniową,
       a samą paczkę zakleić taśmą klejącą. JEST TO DLA NAS BARDZO WAŻNE, PONIEWAŻ W PRZE-
       CIWNYM RAZIE KSIĄŻKI MOGĄ SIĘ ZNISZCZYĆ. Prosimy, aby opakowania zestawów towarów
       (np. książka + płyta lub książka plus notes) były otwierane tylko w przypadku dokonanego zakupu. Do
       pakowania prosimy użyć kartonu, w którym dostarczone były książki, ułatwi nam to odbiór i rozlicze-
       nie paczki.      www.ksiegarnia-tuliszkow.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10